Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het inschrijvingsformulier dat je onder elk vormingsaanbod op deze website aantreft. Wanneer we je gegevens goed hebben ontvangen, krijg je een automatisch antwoord per mail.
Deze mail geldt als bevestiging van je inschrijving! Vanaf dan gelden de annuleringsvoorwaarden.
Indien je meteen na inschrijven geen auto reply ontvangt is er wellicht iets fout gelopen. Je neemt dan best contact op met administratie@jo-in.be

De factuur sturen we met de post naar het facturatieadres die je opgaf bij inschrijven.
Een drietal weken voor aanvang van de opleiding krijg je een mail met alle praktische informatie. 
Op de site vind je ook alle info omtrent start uur en wegbeschrijving terug.

Kostprijs

De prijs voor een vorming staat steeds vermeld in het programma. Cursusmateriaal, drank en broodje zijn steeds inbegrepen tenzij anders aangegeven. 

Leden van vzw Jongerenbegeleiding-Informant genieten steeds een reductie tenzij anders aangegeven.

Betaling

Betaal pas nadat je de factuur hebt ontvangen.

Annulatie

Een inschrijving kan je enkel per mail naar administratie@jo-in.be annuleren. Je bijdrage storten we dan terug, met inhouding van 10 % administratiekosten. Indien je de factuur nog niet betaalde krijg je alsnog de vraag de administratiekosten over te maken. Als je minder dan één maand voor de aanvang van de vorming annuleert, houden we het inschrijvingsgeld in of dien je de factuur volledig te betalen. Uiteraard geven we steeds de mogelijkheid dat een collega jouw plaats inneemt.

Als een vorming of opleiding wegens organisatorische redenen niet doorgaat, brengen we je daar tijdig van op de hoogte en krijg je uiteraard het inschrijvingsgeld integraal terug.

Praktische informatie

Alle informatie omtrent start en einduur, locatie, programma vind je terug op de webaankondiging.

Aantal deelnemers

Om de vorming zo interactief en ervaringsgericht mogelijk te maken, is het aantal plaatsen per vorming vaak beperkt (richtlijn: 12 à 20 personen). Schrijf daarom tijdig in.

Opleidingscheques

We aanvaarden geen opleidingscheques als betaling.

Attest & Aanwezigheidsbewijs

Na afloop van de vorming krijg je een digitaal evaluatieformulier toegestuurd. Na invullen van dit formulier krijg je automatisch het attest van deelname.

Persoonlijke gegevens

We gebruiken de ingebrachte persoonsgegevens voor de administratieve afhandeling van de inschrijving.
De vormingswerker ontvangt een overzicht van deze gegevens ter voorbereiding van de opleiding.
Je mailadres nemen we op in onze verzendlijst voor de nieuwsbrief. Wens je deze mailing niet te ontvangen dan kan je het mailadres makkelijk uitschrijven bij de eerste mailing. 
De verkregen persoonlijke gegevens geven we niet door aan andere organisaties.