Uw stem in het beleid

Jongerenbegeleiding-Informant buigt zich als koepelwerking binnen de jeugdhulp over allerlei beleidsthema's. Uit onze interne overlegfora haalt  vzw Jongerenbegeleiding-Informant de input voor haar extern overleg. Vanuit het uitgangspunt ‘elk lid heeft z’n stem’, vertegenwoordigd Jo-In al haar leden op het beleidsniveau.  

Structureel

Thematisch

Periodiek Overleg IVA Jongerenwelzijn

Contacten met kabinet

Overleg Intersectorale Toegangspoort en Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn

Dag van de jeugdhulp

Koepeloverleg Jo-In, VWV en SOM

Traject decreet jeugd(sanctie)recht

Raadgevend comité Jongerenwelzijn

Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit

European Youth Care Platform

 

Gemengde stuurgroep IJH

 

WG remediëring

 

Kwaliteitscentrum Diagnostiek