Agora

Open-hart-cirkels. Spreken in waarheid, vanuit het hart (Agora, maart 2018)

Jongeren in jeugdhulp in grote mate zelfdestructief” (De Standaard, 19/2/18) & “Helft jongeren in jeugdhulp denkt aan zelfmoord of verwondt zich” (Knack, 19/2/18). Twee artikels die enkele weken verschenen naar aanleiding van een onderzoek van de KU Leuven naar het emotioneel welbevinden van jongeren in de jeugdhulp.

De cijfers zijn frappant. 30 procent van de in het onderzoek bevraagde jongeren (271 jongeren, tussen de 10 en 21 jaar) worstelt met ernstige emotionele problemen en ervaart duidelijke symptomen van depressie. Ze voelen zich eenzaam, geïsoleerd en ongelukkig. Bijna 47 procent van de jongeren geeft aan dat ze recent weleens gedacht hebben aan zelfdoding en/of zichzelf ooit al eens opzettelijk verwond hebben.

De onderzoekers schuiven het belang van communicatie en vertrouwen in de jeugdhulp naar voor, zowel met de jongeren als met ouders en tussen hen beiden onderling. Factoren die heel logisch klinken in een jeugdhulplandschap waarin participatieve basishouding, krachtgericht werken, contextgericht werken, … centraal staan, maar in de praktijk blijkbaar toch onvoldoende aanwezig zijn met nefaste gevolgen voor de jongeren die we begeleiden.

Het zet aan tot denken, reflectie, … maar vooral ook tot actie. In de laatste jaren maakten we binnen de brede jeugdhulp kennis met heel wat nieuwe initiatieven die psychische en emotionele kwetsbaarheid van jongeren en gezinnen centraal stellen. Tejo, Amoriet, Crossover, … en ook Re-member, een initiatief van een groep vrijwilligers die geraakt is door de psychische kwetsbaarheid van zichzelf of één van hun naasten. Re-member wil een grondige mentaliteitsverandering op gang brengen in de kijk op mensen met een psychische vraagstelling. Dit door het installeren van een liefdevolle zorg, waarin dialoog, gelijkwaardigheid, spreken vanuit het hart en menselijke ontmoeting centraal staan.

En vanuit deze warme en menselijke basishouding komen ze met jongeren en hun gezin tot nieuwe perspectieven. Een basishouding die zo vanzelfsprekend en fundamenteel lijkt, maar waar er binnen de jeugdhulp, maar ook binnen onze samenleving meer dan ooit nood aan is.

Veel leesplezier met dit artikel (klik hier).

Er is altijd die ene begeleider ...(Agora, december 2017)

Er is altijd die ene begeleider… Die begeleider die soms dingen uit zijn privéleven deelt, die gelooft in jongeren en hen uitdaagt, die open en onbevooroordeeld luistert naar de verhalen van jongeren en hier ook door geraakt wordt, …

Cachet vzw & SOS Kinderdorpen houden in dit artikel een pleidooi voor begeleiders die professioneel, maar vooral mens zijn. Een pleidooi voor professionele nabijheid in plaats van professionele afstand en objectiviteit, principes die op vandaag nog te veel ingebakken zitten in onze jeugdhulp.

Zeker de moeite waard om te lezen! Je hoeft alleen maar hier te klikken.

Nog enkele hoogtepunten uit Agora in 2017:

Interesse in een abonnement op Agora?

Ook in 2018 gaan we met het tijdschrift Agora verder op zoek naar actueel leesvoer over vernieuwende thema’s, projecten, methodieken,… binnen de jeugdhulp.
Agora verschijnt 4 keer per jaar (maart, juni, september en december).
Ook in 2018 zal Agora in een gedrukte versie blijven bestaan.
Daarnaast kan u ook een digitaal exemplaar ontvangen dat u online kan lezen of kan downloaden en afdrukken.

Leden van vzw Jongerenbegeleiding-Informant ontvangen Agora gratis.

Abonnement Formules

Er zijn drie abonnement formules mogelijk:

Formule 1: U wil een gedrukt exemplaar - €30

Formule 2: U wil een digitaal exemplaar - €15

Formule 3: U wil een gedrukt & een digitaal exemplaar - €40

Abonnement vernieuwen of aanvragen

Mail vóór 1 maart 2018 volgende gegevens door naar administratie@jo-in.be:

  • Naam (Persoon/Organisatie)
  • Keuze formule: 1, 2 of 3
  • Adresgegevens
  • Mailadres


Annelies Mincke
Eindredacteur Tijdschrift Agora
Vzw Jongerenbegeleiding-Informant
agora@jo-in.be
0499/88 37 13