Bart Libbrecht gedoctoreerd

Op 1 september 2016 werd onze vormingswerker ,drs. Bart Libbrecht, geproclameerd tot doctor in de (empirische) wijsbegeerte (Vrije Universiteit Brussel).
En daar zijn we bijzonder trots op. Proficiat Bart!
Hij promoveerde op het proefschrift met de titel:

Complexe problemen aanpakken
Een epistemologische theorie en praktijkmodel voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden


De jury bestond uit dr. Stéphanie Van Droogenbroeck (VUB), Prof. dr. Gustaaf Cornelis (VUB), Prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem (VUB), Prof. dr. Jean-Pierre Vanhee (VUB), Prof. dr. Rudi Roose (UG) en Prof. dr. David Janssens (UT).
    
Met de Algemene Systeemtheorie en de belangrijkste theorieën uit de Angelsaksische Epistemologie ontwikkelde hij een empirisch onderbouwde praktijkmethode die transdisciplinaire samenwerkingsverbanden helpt om complexe problemen het hoofd te bieden. Zowel de leden van de jury, als de experten uit het publiek, prezen de verregaande inspanningen om de Algemene Systeemtheorie en de Angelsaksische Epistemologie te verzoenen in een praktijkmodel en waren het eens over de brede toepasbaarheid van het model in complexe conflictsituaties, bemiddelingsopdrachten en hulpverlening.

Klik hier voor abstract