Consult, coaching & hrm

De band tussen een organisatie en zijn medewerkers is onlosmakelijk. Degelijk opgeleide mensen die gecoacht worden en groeien, zijn het cement van elke organisatie. Investeren in een werkomgeving die de ontwikkeling van medewerkers maximaliseert, maakt kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening mogelijk.

We pleiten voor sterke verbindingen tussen medewerkers vanuit gelijkwaardigheid in de overtuiging dat dit de betrokkenheid, tevredenheid én kwaliteit verhoogt.  Ons aanbod is dan ook geen externe oplossing voor interne noden of problemen. We investeren in dialoog en stimuleren processen zodat de organisatie én medewerkers sterker uit het verhaal komen. Participatie en verantwoordelijkheid gaan hierbij hand in hand.

Vanuit Informant willen we hierin leidinggevenden, directies en bestuurders bijstaan. Om dit aanbod kwaliteitsvol uit te bouwen, zochten we gerichte partners die vertrouwd zijn met het werkveld.

We kijken er naar uit om ook in uw organisatie aan de slag te gaan.
Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met onze dienst. Samen bekijken we verder de mogelijkheden.

Voor deze opdrachten werken we nauw samen met onze collega's van Quest-it

Medewerkersbeleid

In ons aanbod zit een ruim pallet aan mogelijkheden op gebied van medewerkersbeleid. Een greep uit het aanbod:

 • Op maat uitwerken van de human recources cyclus
 • Analyse van de personeelsstructuur (organogram, communicatielijnen, profielen,...)
 • Personeelsselectie (databestand vacatures, recrutering en selectie op maat, opvolging selectie,...)
 • Ontwikkeling van medewerkers doorheen tewerkstellingscyclus.
  Onthaal en integratie in de werkstructuur en organisatiecultuur.
  Reflectiemomenten mbt het functioneren van medewerkers.
  Competentieontwikkeling
  Coaching
 • Loopbaanplanning
  Hoe zit het met de oriëntatie van de loopbaan van medewerkers en hoe kan de organisatie daar al of niet op inspelen?
  Retentiebeleid
  Diversiteitsbeleid
  Aanpak van uitstroom en zorg voor continuïteit

Strategie!?

Waar wil je als organisatie naar toe?
Wat zijn strategische doelen en hoe bepaal je die?
Welke rol kunnen mijn medewerkers spelen in de opmaak van lange termijn plannen?
Wat als de ambitie bij hen niet ver genoeg reikt of net onhaalbaar lijken?
Welke VTO zetten we hiervoor in?

Ook hier willen we een coachende hand uitsteken. We gaan aan de slag met je medewerkers of coachen de leidinggevende doorheen dit boeiend parcour.

Veranderen!

Het werkveld staat voor immense veranderingen. Er zijn de vele wijzigingen in de regelgeving, de maatschappelijke evoluties en de interne beleidskeuzes.
Hoe kunnen we dit in dialoog met iedereen aanpakken?
Hoe verbinden we organisatieontwikkeling met de groei en betrokkenheid van de medewerkers?

 

Naast de coaching, procesbegeleiding en screening voorzien we een uitgebreid vormingsaanbod voor leidinggevenden.

Onze begeleiders voor deze opdrachten: Rudy Dobbelaere, Kris Renckens, Charlotte Haarsma, Johan Moreels,....

Neem vrijblijvend contact op met Mirte van de Griendt