De Vereniging Ons Tehuis heeft een vacature Contextbegeleider

De Vereniging Ons Tehuis is een OCMW-vereniging van de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. 
De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is actief binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg en Opvoedingsondersteuning en biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan. 
Wegens uitbreiding gaan wij over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functies contextbegeleider en begeleider verblijf (incl. verblijf- en woonbegeleider). 
 
1 FUNCTIE 
 Je begeleidt de jongere en zijn netwerk met als doel het optimaliseren van het gezinsfunctioneren en maximaliseren van de ontwikkelingskansen voor de jongere in zijn milieu via pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van het gezin waartoe de jongere behoort. De jongere verblijft ofwel thuis ofwel in een leefgroep van HDO. 
 Je werkt samen met andere diensten, scholen, … 
 Je verricht enkele praktische en administratieve taken b.v. registreren van info m.b.t. de cliënten 
Op www.votjeugdhulp.be vindt u het uitgebreide functieprofiel terug. 
 
2 PROFIEL 
 Je hebt een diploma bachelor of master in de orthopedagogie of sociaal werk-optie maatschappelijk werk OF je hebt een bachelor- of masterdiploma in een andere richting met sociale of pedagogische finaliteit en je kan via relevante stage-, werk- of vrijwilligerservaring aantonen dat je voldoende kennis hebt van de doelgroep van  kwetsbare jongeren en gezinnen 
 Je bent een enthousiast en gedreven iemand
 Je kan je identificeren met de VOT als organisatie en als werkgever
 Je streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit in je werk en streeft naar continue verbetering en borging van resultaten.
 Je handelt naar en anticipeert op wensen en behoeften van cliënten en geeft een hoge prioriteit aan goede dienstverlening en cliënttevredenheid. 
 Je kan zelfstandig werken
 Je bent een teamspeler die wil bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook als dit niet van persoonlijk belang is
 Je kan een probleemsituatie of vraag correct analyseren en deze zelfstandig of in samenwerking met anderen oplossen
 Je hebt aandacht voor en luistert actief naar de gevoelens, behoeften en/of noden van cliënten en houdt hiermee rekening in je eigen gedrag en houding
 In het kader van Franstalige contextbegeleidingen is een goede basiskennis Frans een meerwaarde
 Je bent minstens 18 jaar
 Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen (maximum 6 maanden oud)
 Je hebt een rijbewijs B 
 
3 AANBOD EN VOORDELEN 
 2 contracten onbepaalde duur
 1 vervangingscontract tot vermoedelijk eind maart 2019.
 Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling. Tewerkstellingsbreuk is bespreekbaar.
 Loon volgens barema B1C van het PC 319.01 aangevuld met diverse extralegale voordelen b.v. extra verlofdagen, maaltijdcheques, tweede pensioenpijler.
 U komt terecht in een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel draagt en die voortdurend investeert in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en klimaat 
 
4 SOLLICITEREN: 
Solliciteren kan door het verplichte sollicitatieformulier terug te bezorgen op uiterlijk zondag 26 augustus 2018 aan Lindsy Van Imschoot, personeelsdeskundige, Poperingseweg 30, 8900 Ieper. U kan het sollicitatieformulier ook per mail bezorgen aan lindsy.vanimschoot@votjeugdhulp.be
 Het verkennend gesprek gaat door op dinsdagnamiddag 4/9/18 en/of woensdagvoormiddag 5/9/18. 
 het eindgesprek gaat door op donderdag 13/9/18 en/of vrijdagnamiddag 14/9/18.
 Het uitgebreide tijdspad vindt u terug in het examenprogramma op www.votjeugdhulp.be.