Werking

vzw Jongerenbegeleiding-Informant ondersteunt als netwerkorganisatie het Vlaamse jeugdhulplandschap door expertisedeling te bevorderen en beleidsmatig voorstellen te formuleren.
Hiervoor zet vzw Jo-In verschillende middelen in.

  • Jongerenbegeleiding is onze dynamische koepelorganisatie die praktijkwerkers over heel Vlaanderen rond de tafel zet in tal van intervisiegroepen en zo de stem van het werkveld kan bundelen in contacten met het beleid.
  • Informant stimuleert, als vormingsdienst, de intersectorale uitwisseling van expertise doorheen een praktijkgericht opleidingsaanbod voor de werkvloer en de directiekamer.
  • Agora is ons tijdschrift voor en door praktijkwerkers uit de jeugdhulp dat met kritische en onderbouwde artikels de discussie aanwakkert in organisaties, onderwijs en beleid.

 

Overzicht Aanbod

Een overzicht van ons aanbod vindt u terug in onze folder, die u hier kan bekijken.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen staat een overzicht van al onze activiteiten, overleggroepen, dienstverlening, vertegenwoordiging naar de overheid, ...

Lid worden?

Als lid van vzw Jo-In kan je gebruik maken van ons volledig aanbod en krijg je een ruime korting op onze vormingsinitiatieven.

  • Individu 150 euro per jaar (Korting vorming en Agora abonnement)
  • Organisaties erkend door Jongerenwelzijn betalen jaarlijks basisbedrag 424,48 euro + 2,75 euro/punt (gemoduleerde voorzieningen) of +17,17 euro/VTE
  • Organisaties binnen Integrale Jeugdhulp maar buiten Jongerenwelzijn  betalen jaarlijks basisbedrag 424,48 euro + 17,17 euro/VTE
  • Organisaties buiten Integrale Jeugdhulp betalen jaarlijks 450 euro

Indien je als organisatie aansluit genieten alle medewerkers van de korting op vorming en kan men vrij aansluiten op de intervisiegroepen.

Interesse?