West-Vlaanderen gaat digitaal

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen gaan vzw Tonuso en vzw Jongerenbegeleiding-Informant de komende drie jaar aan de slag om de digitale kloof te dichten!
Opzet is alle opvoedingsfiguren (professionals, pleegouders, ouders) mee te nemen in het mediawijs verhaal en hier gericht vorming, opleiding en coaching rond aan te bieden.