(Pedagogisch) Verantwoordelijken ambulante diensten

Voor wie:

Voorzitter: Bert D'Harte (Hogeschool Vivès, Katho Ipsoc)

De overleggroep ambulante diensten is een gesloten overleggroep voor leden van vzw Jo-In.

Verantwoordelijken en pedagogisch coördinatoren van ambulante diensten (contextbegeleiding) sluiten aan op dit overleg.

 

Data en thema's 2014:

20 januari 2014: Actualisering contextbegeleiding/Art. 12 decreet IJH: Voorstel IVA Jongerenwelzijn

24 maart 2014: Ervaringen Integrale Jeugdhulp voorstartregio

8 september 2014: Hermodulering i.f.v. actualisering contextbegeleiding (rondzendbrief d.d. 22/05/2014)

1 december 2014: Actualisering contextbegeleiding

 

Data en thema's 2015:

26 januari 2015: Ervaringen rechstreeks toegankelijke contextbegeleidingen (aanmeldingen, vraagverheldering en intake, wachtlijstbeheer, ...)

23 maart 2015: Verslaggeving en dossiervorming

19 mei 2015: Omgaan met verontrusting

14 september 2015: Voorbereiding van en ervaring met zorginspectie rond kwaliteit

7 december 2015: ...

 

 

Meer info:

Annelies Mincke

annelies@jo-in.be

0490/44.65.27

 

 

Voor wie

Leden van vzw Jo-In

Locatie en tijdstip

Vzw Jo-In

Stapelplein 32

9000 Gent

Begeleiders

Voorzitter: Bert D'harte (Hogeschool Vivès, Katho Ipsoc)