Intervisiegroepen Kwaliteit

De drie koepels binnen de bijzondere jeugdzorg, m.n. Jo-In, SOM en het VWV organiseren, met financiële steun van IVA Jongerenwelzijn, het Ondersteuningsproject EMK en Kwaliteit.

Onder het Ondersteuningsproject Kwaliteit worden regionale intervisiegroepen opgericht of worden de reeds bestaande intervisiegroepen uitgebreid.

Vanaf september 2014 wordt onder het Ondersteuningsproject een coördinator kwaliteit aangesteld die de intervisiegroepen opvolgt, ondersteunt en op basis van signalen rond vormingsnoden en -vragen in een vormingsaanbod (op regionaal of Vlaams niveau) voorziet.

Meer info volgt in september 2014. In tussentijd kan u hierover steeds contact opnemen met Annelies Mincke (annelies@jo-in.be, 0490/44.65.27).

 

Voor wie

Organisaties Bijzondere Jeugdzorg