De Kracht van Samenwerking: Onze Aanpak in Jeugdhulp

Jongerenbegeleiding-Informant is dé koepelwerking binnen de jeugdhulp, waarbij elk lid zijn stem heeft in het beleid. We duiken diep in actuele thema’s, van welzijn op de werkvloer tot effectmeting. Onze interne overlegmomenten en studiedagen zorgen voor continue kennisuitwisseling en innovatie.

10
woocommerce-placeholder

Uw stem in het beleid

vzw Jo-In buigt zich als koepelwerking binnen de jeugdhulp over allerlei beleidsthema’s. Uit onze interne overlegfora haalt Jongerenbegeleiding de input voor haar extern overleg. Vanuit het uitgangspunt ‘elk lid heeft z’n stem’, vertegenwoordigt Jo-In al haar leden op het beleidsniveau.

Beleidsthema’s

Naast de vertegenwoordiging op overleg met het beleid, buigt Jo-In zich ook over meerdere actuele thema’s zoals: welzijn en welbevinden op de werkvloer , effectmeting , duurzaamheid , leiding geven , …

Intervisie

We trachten de inhoud en vorm van onze interne overlegmomenten zo actueel mogelijk te houden. Daarom dat een aantal overlegvormen ook recent van naam zijn veranderd en een actualisatie van het profiel kregen in nauw overleg met deelnemers. Hieronder nog eens een volledige lijst van ons huidig overlegaanbod voor leden:

 • Overleg verantwoordelijken & pedagogisch verantwoordelijken: een overleg voor directie en pedagogisch verantwoordelijken van residentiële diensten. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en de relatie tussen AV, directieteam, bestuur.
 • Intervisie (eind)verantwoordelijken mobiele diensten: een overleg voor (eind)verantwoordelijken van mobiele diensten. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld brochures en het vinden + inwerken van nieuwe medewerkers.
 • Overleg bijzondere coaches-coördinatoren: een overleg voor medewerkers in de sandwichpositie tussen staf en werkvloer. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en signs of safety.
 • Overleg dagbegeleiding: een overleg voor organisatoren van dagbegeleiding. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld de omgang met netwerk, de omgang met wachtlijsten.
 • Overleg contextbegeleiders: een overleg voor contextbegeleiders die niet gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, de ASStheek.
 • Overleg contextbegeleiders verblijf: een overleg voor contextbegeleiders die gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en het veiligheidsplan.
 • Overleg begeleiders verblijf: een overleg voor begeleiders van residenties. Recente thema’s zijn bijvoorbeeld begeleiden met dieren en seksualiteit.

Naast het werkvormoverleg, organiseren we intern ook thematisch overleg:

 • Info-veiligheid: Dit overleg vindt 2 maal op een jaar plaats en hier bespreken we alles wat met sociale media en infodeling te maken heeft.
 • COP (community of practice): binnen dit vierjaarlijks overleg gaan we laagdrempelig met elkaar in gesprek over het traject omtrent het effect van jeugdhulp.

Studiedagen

Naast vorming en infomomenten organiseert Jo-In regelmatig studiedagen. In 2019 en 2021 was het thema effect van de jeugdhulp. In 2022 focuste de studiedag op het thema groeien met medewerkers, met focus op het welbevinden binnen de sector. Ook deze editie leverde dit opnieuw een boeiende dag vol theoretische en praktische input en uitwisseling op vanuit diverse professionele hoeken. De volgende editie staat gepland voor het voorjaar van 2024. 

Hoe lid worden van vzw jo-In?

 • Individuele leden: €200 per jaar (korting op vorming, nieuwsbrief Jo-In en abonnement Agora webzine).
 • Organisaties: Lidgeld wordt berekend op basis van de erkenning.

Voor een mogelijk lidmaatschap en berekening neem contact op met elke@jo-in.be

Nieuws