Vorming en opleiding

Andere vormingen menu

Titel Plaatsen Vrije plaatsen Locatie Datum
Expertvaardigheden voor context- en netwerkbegeleiders 12 10 Brussel 06.09.2018 Info
Doelgericht werken met de context (basisopleiding) 12 7 Brussel 14.09.2018 Info
KOPP tweedaagse najaar 16 10 Gent 27.09.2018 Info
Geweldloos verzet en verbindend gezag 12 7 Brussel 28.09.2018 Info
Verbindend communiceren met kinderen en jongeren 12 4 Gent 02.10.2018 Info
Werken met groepen - van teambuilding tot conflicthantering 12 7 Kortrijk 03.10.2018 Info
Actief aan de slag met netwerkdiagrammen (najaar 2018) 12 9 Brussel 04.10.2018 Info
Themabijeenkomsten - Participatie in de jeugdhulp 14 11 Averbode 12.10.2018 Info
Omgaan met verontrusting 12 8 Gent 18.10.2018 Info
Kort en bondig schrijven in de hulpverlening 12 6 Gent 19.10.2018 Info
Casusbespreking en intervisie opzetten in je team 12 12 Gent 23.10.2018 Info
Contextbegeleiding bij gezinnen met jonge kinderen: De roos van de ouder 12 8 Schilde 05.11.2018 Info
Ontbijtsessie - Effectief vergaderen 12 10 Gent 06.11.2018 Info
Themabijeenkomst – Groepsdynamiek/Pesten 10 6 Everberg 09.11.2018 Info
Kennismaking met DUPLO 12 12 Gent 16.11.2018 Info
Emotie-coaching in de jeugdhulp 12 12 Gent 20.11.2018 Info
BOUNCE - versterk de veerkracht van jongeren en hun omgeving 12 11 Gent 26.11.2018 Info
Frans voor de jeugdhulp 17 17 Brussel 27.11.2018 Info
Basisopleiding herstelgericht werken 15 1 Gent 29.11.2018 Info
Goed inschatten van emotionele ontwikkeling 12 11 Gent 29.11.2018 Info
Praktijkdag circulaire vragen stellen 14 14 Gent 30.11.2018 Info
Basismodule oplossingsgericht werken 12 12 Gent 04.12.2018 Info
DUPLO - Verdieping (v)echtscheiding 12 9 Gent 14.12.2018 Info
Problematisch Game & Internet gebruik, een oplossingsgerichte aanpak 12 8 Gent 20.12.2018 Info