Vorming en opleiding

Trainen van sociale vaardigheden

Als praktijkwerker word je som geconfronteerd met jongeren die in lastige situaties terecht komen. Ze kunnen vaak moeilijk neen zeggen, hebben het lastig om te reageren op kritiek, maken foute keuzes, vinden het moeilijk om situaties in te schatten,...
Vaak liggen vaardigheidstekorten aan de basis van dit gedrag. Het is dan ook belangrijk om deze tekorten te ontdekken en ermee aan de slag te gaan.
 
In deze vorming trainen we de zoektocht naar vaardigheidstekorten. Van daaruit oefenen we het aanleren en versterken van sociale vaardigheden aan de jongeren.
 

Programma

Het competentiemodel is gericht op competentievergroting en hierbij wordt gebruik gemaakt van empowerment. De jongeren worden aangesproken op hun krachten en kwaliteiten zodat zij deze kunnen omzetten in daadwerkelijke macht en invloed om (weer) grip te krijgen op hun eigen leven. De nadruk ligt dus op een positieve benadering. Competentiegericht handelen blijkt motiverend te zijn. Jongeren vinden het stimulerend wanneer zij aangesproken worden op hun mogelijkheden in plaats van hun problemen. (B.I.G. 2003)
 
Competent zijn betekent het samengaan van kennis, vaardigheden en attitude of met andere woorden van kennen, kunnen en willen.
 
Binnen het sociale competentiemodel wordt getraind op vaardigheden (kunnen) enerzijds en op kennis (kennen) anderzijds. De attitude (willen) volgt vaak doorheen het programma en is een onrechtstreeks effect ervan. Door de opbouw in de SOVA-training en het gebruik van motiverende technieken en methodieken kan hun motivatie intrinsiek worden. Ook door het toepassen van getrainde vaardigheden en het ervaren dat ze er voordeel uit halen, kan motiverend werken.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Cynthia Vyane en Renilde Leeuwerck

Geschoold in het werken volgens het competentiemodel en reeds enige jaren ervaring in het geven van individuele sociale vaardigheidstrainingen aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden en in het onderwijs.

Media

Wanneer?

13, 14 en 15 december 2017 + terugkomdag in 2018
telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart