Vorming en opleiding

Casusbespreking en intervisie opzetten in je team

Hoe helpen jullie elkaar in het team om tot verdieping of nieuwe inzichten te komen? Of blijken casusbesprekingen vooral te bevestigen wat we al wisten? Duren deze besprekingen heel erg lang in verhouding tot het resultaat, of stellen jullie elkaar vragen die er toe doen? Hoe bouw je voldoende veiligheid op in je team om te kunnen horen hoe de begeleider de casus en de bespreking ervan ervaart?

Programma

Ervaringsuitwisseling, ondersteund door een methodiek, zodat we de ‘best practice’ ervaringen kunnen meenemen naar ons eigen

team. Een stukje theorie en voorstel van hoe je supervisie en intervisie kunt opbouwen vanuit

het kader van TGI (Thema gecentreerde interactie). Een toepassing van deze methodiek met

casussen van de deelnemers. De tweede dag bouwt verder op de ervaringen die je opdeed in de tussenliggende periode. Je neemt er ook meer zelf de leiding in het oefenen met de modellen.

 

De eigen ervaringen en deskundigheid van deelnemers ten volle inzetten in het vinden van ‘good practices’, voorwaarden voor goede casusbespreking, mogelijkheden om veiligheid tecreëren in je eigen team. Het eigen leiderschap van deelnemers stimuleren doorheen de twee dagen. Een minder gekend theoretisch kader aanbrengen en er ook ter plaatse mee aan de slag gaan en exploreren wat de mogelijkheden zijn. Na dag 1 met de nieuwe inzichten aan de slag gaan om ze in dag 2 te verdiepen, verruimen en in oefeningen toe te passen. Elkaar feedback kunnen geven zodat we meer halen uit onze ervaringen en oefeningen.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

http://www.jo-in.be/sites/default/files/styles/large/public/marleen.JPG?itok=pZRdznKX

De vorming wordt gegeven door Marleen Vandenberghe. Het welzijnswerk is al 20 jaar haar werkterrein. Ze is opgeleid als maatschappelijk werker ensocioloog en volgde de voorbije jaren training in NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), sociale bemiddeling en TGI (Thema gecentreerde interacite). Alles samen de basis om aan te sluiten op wat hulpverleners vandaag nodig hebben en dat in een boeiende, interactieve training aan te bieden.

Media

Wanneer?

12 maart en 17 april

telkens van 9:30 tot 16:00 uur

Locatie

Informant

Stapelplein 32

9000 Gent

 

Kaart