Vorming en opleiding

Rouw en verlies bij kinderen en jongeren

Net als volwassenen worden ook kinderen en jongeren geconfronteerd met rouw en verlies. Toch ervaren zij dit anders en reageren van daaruit (in ogen van volwassenen) soms vreemd op wat hen overkomt.
Verlies, ziekte en dood worden in onze samenleving spijtig genoeg nog steeds teveel verstopt en afgeschermd van de leefwereld van kinderen en jongeren. Het is evenwel nodig hen te leren omgaan met rouw en verdriet en dus een klimaat te creëren waar zij terecht kunnen met hun gevoelens hieromtrent.

Programma

Dag 1 en 2:
-    Hedendaagse visie op rouw en verlies
-    Rouw en betekenisvol verlies bij kinderen en jongeren
-    Leeftijdsspecifieke reacties van kinderen en jongeren
-    Beïnvloedende factoren bij rouw en verlies
-    Impact van een overlijden/verlies op korte en lange termijn

Dag 3:
-    Tips ter ondersteuning van kinderen en jongeren
-    Tips ter ondersteuning van hun directe omgeving
-    Rouwkoffer e.a. werkvormen om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Saskia Saelens
bachelor in het Sociaal Werk, werkervaring in GGZ, CAW en Slachtofferhulp.
Privépraktijk als intervisor, trainer en coach van verkeersslachtoffers/nabestaanden voor de VZW Rondpunt.
Werkzaam als lector en onderzoeksmedewerker aan de Arteveldehogeschool – Opleiding Bachelor Sociaal Werk en in het Postgraduaat ‘Rouw - en verliesconsulent’

Wanneer?

3, 17 en 31 mei 2018
telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Op 15 minuten wandelen van station Gent-Dampoort

Kaart