Vorming en opleiding

Basisopleiding DUPLO

Het gebruik van (duplo)poppetjes is als zodanig niet nieuw. Beeldende technieken worden al heel lang gebruikt in systeemtherapie / begeleiding, evenals bijvoorbeeld sociogrammen en ecogrammen. De beschreven symboliek is het resultaat van een professionele poging de beleving van de cliënt te visualiseren en groeide uit tot een methodiek. Het gebruik van duplo richt zich op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt / cliëntsysteem met behulp van de duplo poppen.

Onze eigen ervaring in het werken met de duplo poppen slaat vooral terug op “kinderen en hun gezinnen”. Vaak merken we dat kinderen niet altijd over de nodige taalvaardigheid beschikten om precies uit te drukken wat hen raakt en / of bezighoudt. Zeer jonge kinderen, maar ook soms pubers en adolescenten en kinderen met een ontwikkelingsachterstand beschikken niet altijd over de cognitieve mogelijkheden om zich uit te drukken. Voor ons (en hopelijk ook voor hen) helpen de duplo poppen om “uit te drukken, te spreken, duidelijk maken, …”.

Deze vorming richt zich tot hulpverleners die op zoek zijn naar beeldmateriaal ter ondersteuning van gesprekken met cliënten. De methodiek kan uiteraard ook gebruikt worden op teamoverleg, intervisiemomenten, supervisiemomenten, …

Programma

In deze basisopleiding staan we stil bij het opzet van beeldend werken. Wat willen we duiden of benoemen? Waarvoor gebruiken we duplo en wanneer?
We oefenen met soorten poppen.
We gaan aan de slag met de casuïstiek van de deelnemers.

Nadruk ligt op oefenen en ervaren!

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Nele De Greve

Kris Neckebroeck

Media

Wanneer?

Vrijdag 2 maart

Vrijdag 9 maart

Vrijdag 4 mei

 

telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Train@Rail - Direct tegenover het centraal station (uitgang Putterij)

Putterij 23

1000 Brussel     

 

Kaart