Vorming en opleiding

Doelgericht werken met de context (basisopleiding)

Het jeugdhulplandschap maakte in de voorbije periode grote veranderingen door.  De Multifunctionele Centra (MFC) binnen het VAPH, het Experimenteel Modulair Kader (EMK) binnen de bijzondere jeugdzorg en Integrale Jeugdhulp die de sectoren AWW, CLB, K&G, CGG, VAPH en BJB ontsluit.

Hierin ligt de nadruk steeds meer op het contextueel werken. De cliënt staat centraal en flexibele trajecten op maat van kinderen, jongeren en hun context is het uitgangspunt. Hierin staat de multifunctionele begeleider als duizendpoot paraat, om overheen werkvormen, modules en sectoren met de cliënt op stap te gaan. 

Het multifunctioneel werken brengt voor veel begeleiders een andere taakinhoud en een taakverruiming met zich mee. In deze vorming willen we handvatten geven aan zowel startende contextbegeleiders als aan residentiële begeleiders die aan de slag gaan binnen de context van cliënten.

 

Voor 'ervaren' contextbegeleiders hebben we onze verdiepingsmodule.

Programma

DAG 1 & 2: Doelgericht en krachtgericht werken met jongeren en hun ouders

Hoe stel je concrete doelen op met ouders en jongeren? Wat als jongeren en ouders met tegengestelde doelen zitten?  Hoe kan je gezinsleden zo begeleiden dat ze hun mogelijkheden en krachten zien en tot eigen acties komen? Hoe installeer je gelijkwaardigheid en ga je als begeleider, kind/jongere en ouders als partners de weg die er te gaan is?

Vertrekpunt van deze twee dagen is het denkkader van prof Van Yperen. Je leert er oplossinggericht denken en handelen en we gebruiken een model dat structuur kan geven aan je gesprek met de cliënten. Daarnaast oefenen we de dialoog met de cliënt en ontdekken we hoe we diepgang kunnen krijgen in gesprekken. Je leert er enkele NLP technieken die je helpen een stap vooruit te zetten in je eigen begeleidersrol.

We stellen ook onze eigen ontwikkel doelen op voor deze zesdaagse, zodat je in de tussentijd ook verder zelf aan de slag gaat en de zes dagen integreert in je werk

Begeleiding: Marleen Vandenberghe, zelfstandig vormingswerker en bemiddelaar.

DAG 3 & 4: Contextueel werken & meerzijdige partijdigheid

Hoe combineer je de rol als individueel begeleider van een kind/jongere en de rol als contextbegeleider van zijn/haar gezin? Hoe ga je met de context aan de slag van een kind die niet binnen je residentie verblijft? Hoe ga je van één perspectief (het kind in de residentie) naar meerdere perspectieven (van het gezinssysteem)? Hoe kijken we naar meerzijdige partijdigheid, en vooral, hoe ga je aan de slag met een conflict in zienswijzen?  

Begeleiding: Kris Neckebroeck

DAG 5: De positie van de kinderen en jongeren in het verhaal

Praten met mensen is waar we als hulpverlener sterk in zijn. Toch kunnen kinderen en jongeren ons soms net op dat punt in verlegenheid brengen: Hoe ‘praat’ je, met welke handelingen, woorden, toon of houding? Waarover praat je en hoe raak je uit een droge en doodlopende vraag - antwoord  teneur? Hoe licht je zelf iets toe? En hoe krijg je de mening van kinderen te horen?

Praten met kinderen en jongeren in aanwezigheid van gezinsleden voegt daar nog complexiteiten aan toe: hoe breng je het verhaal van het kind/jongere mee in het gesprek met de context, hoe verdeel je de aandacht, hoe bouw je ruimte in om elkeen aan bod te laten komen, hoe omgaan met twist, verwijten, elkaar de mond snoeren, …

Tijdens deze twee dagen onderzoeken we hoe we als begeleider oog kunnen hebben voor kinderen en jongeren: hoe kunnen we hen betrokken houden, hoe bouwen we een stuk veiligheid in waarin hun verhaal ook ruimte krijgt, hoe met hen in dialoog gaan. Vertrekpunt is het systeemtheoretisch denkkader.

Begeleiding: Kris Neckebroeck

DAG 6: Integratiedag

Begeleiding: Marleen Vandenberghe

Kostprijs

€ 780.00
Opleiding, syllabus, broodjes en drank inbegrepen
€ 650.00
Ledenprijs

Begeleiding

Marleen Vandenberghe

Kris Neckbroeck

Inschrijven

Selecteer het aantal plaatsen voor uw inschrijving.
Indien van toepassing

Media

Wanneer?

14 september

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

30 november

telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Train@Rail - Direct tegenover het centraal station (uitgang Putterij)

Putterij 23

1000 Brussel    

 

Kaart