Vorming en opleiding

Geweldloos verzet en verbindend gezag

Introductiecursus, voorkennis is niet vereist

 

Prof. Dr. Haim Omer en zijn team ontwikkelden aanvang deze eeuw een methodiek voor de ondersteuning van ouders met kinderen en adolescenten die ernstig agressief en zelfdestructief gedrag vertoonden. Vanuit een vernieuwende visie op autoriteit werden aan ouders handvatten aangereikt om een aangepast niveau van waakzame zorg te installeren. Ouders leerden manieren om hun eigen emoties onder controle te houden en zich niet langer te laten meeslepen in eindeloze escalaties, ze kregen concrete methoden aangereikt om zich op een respectvolle en vastberaden manier te verzetten tegen probleemgedrag, leerden om een ondersteunend netwerk te mobiliseren en om relatiegebaren functioneel en systematisch in te zetten. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit zijn veelbelovend. Steeds meer hulpverleners, ouders en andere autoriteitsfiguren raken geïnspireerd door het gedachtengoed. Het wordt in steeds meer contexten en bij steeds meer problematieken toegepast en dit zowel curatief als preventief.

 

Deze basisopleiding wordt georganiseerd in samenwerking met het Belgisch Instituut voor Geweldloos Verzet (zie www.bigv.be). Je maakt, uitgaande van de ruime praktijkervaring van de opleiders, kennis met de belangrijkste principes van het gedachtengoed. De opleiding is zeer praktisch georiënteerd (met de nadruk op rollenspel en casusbespreking) en focust zowel op het werken in een ambulante context als in een residentiële setting.

 

Wie dat wil kan ter voorbereiding de boeken Geweldloos Verzet in gezinnen (Omer, 2007) en Nieuwe Autoriteit (Omer, 2011) lezen. Voorkennis is niet vereis, dus het lezen van de boeken is niet verplicht.

Programma

Dag 1:

 • Onthaal en kennismaking
 • Basisinzichten Waakzame Zorg / Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet
 • Escalatieprocessen en vermijden van escalaties

Dag 2:

 • Escalatieprocessen en vermijden van escalaties vervolg
 • De intakesessie
 • De aankondiging

Dag 3:

 • De sit-in (gezinscontext), SMS (residentiële context)
 • Andere vormen van verzet tegen probleemgedrag
 • Herstelgerichte acties

Dag 4:

 • Relatiegebaren
 • Mobiliseren en activeren van een ondersteunend netwerk
 • Organiseren en leiden van een supportersmeeting

 

Kostprijs

€ 560.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 500.00
Ledenprijs

Begeleiding

Joke Dekerf is werkzaam als orthopedagoge in het MFC Sint-Ferdinand en in de zelfstandige praktijk De Groeiwinkel te Lummen. Ze spits zich toe op de implementatie van Geweldloos Verzet / Nieuwe Autoriteit binnen residentiële settings en de vertaling ervan bij jongeren met een verstandelijke beperking. Ze was mede-organisator van de inspiratiedag rond Nieuwe Autoriteit.

 

Dominique Janssens: is master in de pedagogische wetenschappen en al ruim 30 jaar als ambulante hulpverlener en opvoedingsondersteuner aan het werk vooral binnen pleegzorg. Zij begeleidt bij pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel ondersteuningstrajecten voor pleegouders gebaseerd op Geweldloos Verzet. Daarnaast biedt ze via haar privé-praktijk ‘Compaan-O’ onder andere geweldloos verzet-coaching en begeleiding aan voor een ruimere doelgroep en geeft ze hierover voordrachten en uitwisselingsmomenten.

Inschrijven

Selecteer het aantal plaatsen voor uw inschrijving.
Indien van toepassing

Media

Wanneer?

28 september, 5 , 12 en 19 oktober

telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Train@Rail

Putterij 23

1000 Brussel      

Direct tegenover het centraal station (uitgang Putterij)

 

Kaart