Vorming en opleiding

Frans voor de jeugdhulp

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.

Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de nieuwe integrale jeugdhulp.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich redelijk kunnen uitdrukken. Ben je onzeker over je niveau? Neem dan contact op met mirte@jo-in.be voor een korte niveau test.

 

Programma

Een greep uit het programma:

 - de vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp gebruikt wordt

 - de eigen dienst voorstellen in het Frans

 - gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)

 - cases die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …

De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen aangebracht worden. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

 

Kostprijs

€ 510.00
Uitgebreide syllabus en broodjes inbegrepen
€ 460.00
Ledenprijs

Begeleiding

Frans Alleweireldt, opleider Frans verbonden aan het opleidingscentrum Escala (Syntra West), is opleider van het huis. Hij trainde reeds verschillende begeleiders en consulenten uit de jeugdhulp.

  

Inschrijven

Selecteer het aantal plaatsen voor uw inschrijving.
Indien van toepassing

Media

Wanneer?

Dinsdag 27 november

Dinsdag 4 december

Dinsdag 11 december

Dinsdag 18 december

telkens van 9.30 tot 16.30 

 

 

Locatie

Train@Rail - Direct tegenover het centraal station (uitgang Putterij)

Putterij 23

1000 Brussel          

Kaart