Vorming en opleiding

Themabijeenkomst – Groepsdynamiek/Pesten

Pesten is een actueel thema waar we allen mee geconfronteerd worden, soms als begeleider en soms als collega. Weinig lijkt te werken tegen pesten, dus er preventief mee aan de slag gaan, is de boodschap! We willen jullie dan ook vanuit een krachtige insteek meenemen in het verhaal van een positief leefklimaat. Vanuit onze expertise in “De Grubbe” willen wij graag ervaringen uitwisselen en handvaten aanreiken om een visie te creëren en effectief aan de slag te gaan met groepen en hun context. Naast een theoretisch kader spitsen we ons vooral toe op inter - ACTIEF leren.

Op dag 1 maken we kennis met het thema aan de hand van de actualiteit en met elkaar. Die dag is er ook mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in “ de Grubbe”.

Op dag 2 ligt de nadruk op het schoolse en de ruimere context. Daarnaast worden diverse methodieken wat toegelicht.

Op dag 3 leggen we de focus op groepsdynamica en positief leefklimaat, met ruimte voor casussen.

Op dag 4 brainstormen we over hoe we het geleerde kunnen implementeren in onze houding als begeleider en in de visie van onze voorziening. We sluiten de sessies af met enkele oefeningen rond ervaringsleren.

Programma

  • Dag 1: algemene inleiding: voorstelling De Grubbe / filmpje rond pesten (gemaakt door de werkgroep begeleidershouding) / voorstelrondje a.h.v. methodieken / stellingenspel / actualiteit en pesten (cyberpesten / pesten op het werk / ...)
  • Dag 2: Schoolse aspect + pesten en context
  • Dag 3: Groepsdynamica / positief leefklimaat / groepsgesprek / casussen
  • Dag 4: Beleid rond pesten / ervaringsgerichte activiteit (actief + nabespreking)

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

De themabijeenkomsten vinden plaats in het kader van het project back to basics van Vereniging Ons Tehuis. De bijeenkomsten worden begeleid door deelnemende organisaties van de stuurgroep, deze keer is dat Gemeenschapsinstelling De Grubbe. Ook leden buiten de stuurgroep kunnen zich inschrijven voor de themabijeenkomsten.

 

Praktische info:

*Mogelijkheid tot het bestellen van een broodje tegen betaling; link met broodjeslijst zal op voorhand meegegeven worden

*Tijdens de sessie zal er steeds cake, taart of dergelijke zijn

*Deelnemers kunnen best gemakkelijk kledij en sportschoenen (met witte zolen!!!) dragen, daar er wel wat actieve zaken op het programma staan op de 4e en dus laatste sessie.

*Na de eerste sessie is er een mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in De Grubbe.

*Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart;

*GSM’s mogen alleen in noodgeval meegenomen worden en worden achtergelaten in kastje bij de ingang. Idem dito voor laptops of tablets.

Media

Wanneer?

NIEUWE DATA!!! 

Vrijdag 11 januari 2019

Vrijdag 18 januari 2019

Vrijdag 1 februari 2019

Vrijdag 8 februari 2019

Telkens van 9u30 tot 13u

(! Verandering; vorming start in januari, nieuwe data worden zo snel mogelijk meegedeeld)

 

 

 

Locatie

De Grubbe

Hollestraat 78

3078 Everberg

Kaart