Vorming en opleiding

Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim

Een inktvis met vele tentakels

Gezinsdrama’s, intrafamiliaal geweld, radicalisering zijn actuele thema’s die niet alleen maatschappelijk nauwlettend gevolgd worden, maar van hulpverleners heel wat vragen.

Hoe neem je als hulpverlener  goede beslissingen, rekening houdend met je opdracht? Daarbij stuit je vaak op vragen mbt informatie-uitwisseling en samenwerking met andere hulpverleners, politie, parket. Wat kan en mag nu eigenlijk wel en niet gedeeld worden met andere instanties over lopende hulpverlening? Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Dit vormingsaanbod gaat stapsgewijs in op de tentakels zodat de inktvis niet hopeloos in de knoop raakt. 

Programma

1. morele oordeelsvorming: de ethische afweging waarmee je als hulpverlener geconfronteerd wordt. Een leidraad doorheen de stappen om morele knopen door te hakken. Waar ligt je opdracht en hulpverleningsdoelen ? En hoe houd je dat centraal ?

2. regelgeving beroepsgeheim: Leidraad doorheen het beroepsgeheim. Wat is beroepsgeheim (discretieplicht, ambtsgeheim), wie heeft beroepsgeheim, welke informatie valt er onder, wanneer moet/ mag je spreken, instemming van de cliënt, aandacht voor wie zijn je gesprekspartners (gedeeld/gezamenlijk beroepsgeheim, werken met OCJ/VK, contacten met politie/parket, contacten met onderwijs/ jeugdwerk, spreken met ouders en context), situaties van verontrusting ( noodsituatie, 458bis SW, schuldig verzuim, huiszoeking, weglopers- signalement,…), neerslag in dossier en rapportage. Beroepsgeheim en je rol als contactpersoon-aanmelder ( informatiedoorgave aan MDT – sociale dienst JRB, terugkoppeling ITP/Client,…).

De nadruk ligt op oefenen en interactie. We gaan tijdens deze opleiding aan de slag met casuïstiek van de deelnemers. Samen zoeken we hoe we bij beslissingen tot informatie-uitwisseling onze opdracht als hulpverlener en hulpverleningsdoelen centraal kunnen houden.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Deze opleiding loopt in samenwerking met het Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

De dagen worden inhoudelijk begeleid door Annemie Van Looveren (Steunpunt Jeugdhulp) en Kris Stas (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk).

 

Wanneer?

Donderdag 25 januari en donderdag 8 februari 2018

telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart