Vorming en opleiding

Basisopleiding Autonoom wonen

Als jongeren op zichzelf gaan wonen, vraagt dat specifieke kennis en vaardigheden van de contextbegeleider. Tijdens deze 4-daagse worden begeleiders vertrouwd gemaakt met alle aspecten van contextbegeleiding bij autonoom wonen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen zijn:

  • Welke jongeren komen terecht bij autonoom wonen?
  • Hoe ga je om met zaken als specifieke doelgroepen zoals niet begeleide minderjarigen, jonge moeders, verwende en verwaarloosde jongeren, verslaafde jongeren…
  • Hoe zet je een goed begeleidingsaanbod in elkaar?
  • De samenwerkingsrelatie met de jongeren
  • Hoe stel ik met de jongere doelstellingen op? Op welke terreinen?
  • Wat kun je allemaal tegenkomen in de situatie van de jongere? Hoe ga je om met problemen rond minderjarigheid, woonproblematiek, administratieve en financiële problemen?
  • Op welke manier leg je verslag?
  • Hoe werk je samen met verwijzers, ouders en andere diensten, instanties, etc.
  • Welke competenties heeft een begeleider nodig?

Deze vorming is een combinatie van theorie en praktijk. Je krijgt denkkaders, methodieken en instrumenten mee die je in de praktijk direct kun toepassen. Maar ook tijdens de vorming zelf wordt geoefend en is er ruimte voor intervisie en overleg.

De Aanzet, begeleid zelfstandig wonen van Emmaüs, Antwerpen komt 1 dagdeel vertellen hoe zij autonoom wonen in de praktijk hebben opgezet. En Cachet Vzw komt 1 dagdeel langs met een aantal jongeren die zelf vertellen hoe het is om autonoom te wonen.

Context begeleiding gericht op autonoom wonen (CBAW) is een nieuwe naam voor wat voorheen Begeleid zelfstandig wonen (BZW) heette.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Marnix Declercq is opvoeder en al 30 jaar actief in de werkvorm autonoom wonen
Centrum Integrale Begeleiding te Roeselare - cluster jeugdhulp naar zelfstandigheid, setting Het Klinket.

Media

Wanneer?

dinsdag 6, 13 en 20 maart en dinsdag 24 april

telkens van 9:30 tot 16:30 uur

 

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Op 10-15 minuten wandelen van station Gent-Dampoort

 

Kaart