Vorming en opleiding

Emotie-coaching bij jongeren

‘Feelings are facts too’= de beleving van de jongere als leidraad ernstig nemen. De begeleider zal zich in deze 4 daagse in eerste instantie vooral concentreren op hoe de jongere zich voelt wanneer hij iets meemaakt en niet enkel ingaan op de feiten zoals ze zich voordoen. We besteden aandacht aan het lijfelijk gevoel over iets en luisteren naar de betekenis ervan (= focussen).
 

Niet het aanbieden van suggesties, adviezen of oplossingen staat in deze vorming voorop, maar de jongere helpen voeling te krijgen met wat met hem gaande is in zijn situatie, hoe hij die situatie beleeft, hoe deze hem raakt en hoe hij deze met zich meedraagt. Het bevorderen en verdiepen van dit belevingsproces is de centrale opgave van een emotie – coach. Daarvoor dient hij/zij volkomen aanwezig te zijn, goed in contact met zichzelf, aandachtig voor wat er bij de jongere leeft en voor wat er in hun relatie gebeurt.
 

Steeds meer begeleiders en hulpverleners krijgen de opdracht om  trajecten op te zetten met vaak emotioneel gekwetste jongeren.  Tijdens het begeleidend werk met jongeren wordt je als begeleid(st)er soms emotioneel geraakt door het verhaal van de jongere. Ook de wijze waarop de jongere de relatie aangaat, kan heel wat (soms heftige) gevoelens bij jezelf als begeleid(st)er oproepen. Hiermee omgaan is hoe dan ook een basisgegeven. Het vraagt enerzijds een goede emotionele afstemming met de jongere, maar tegelijk is een goede relatie met je eigen gevoelens nodig.

In de opleiding leer je via ervaringsgerichte oefeningen attent te zijn voor eigen gevoelens en je interactionele barometer die weergeeft wat er zich afspeelt tussen jou en de jongere. Door deze ervaringen focussend te exploreren, ontdek je voor jezelf wat ze betekenen en hoe je die informatie kunt inzetten in je begeleidingswerk. Tegelijk leer je met het focussen een praktische tool om jongeren te begeleiden in het hanteren van hun eigen emoties.
 

In samenwerking met V.z.w. Focus on Emotion.

Programma

Dag 1: Focus op het IK

In deze eerste dag gaan we het focussend hanteren van eigen gevoelens verkennen. Focussen is een universeel hulpmiddel, te gebruiken bij allerlei activiteiten in het dagelijks leven. Denk maar aan emotieregulering, beslissingen nemen, probleemoplossing, in creatieve processen, leiding geven, persoonlijke ontwikkeling, in begeleidingsprocessen…
Focussen is gebaseerd op het idee dat alles wat je meemaakt, denkt of voelt, een fysiek waarneembare reactie in je lichaam geeft. Het is een manier om een gesprek met je lichaamsgevoel te ontwikkelen, in direct contact te komen met de versie die het lichaam van een ervaring heeft. Als focusser ben je een goed luisteraar voor iets in jezelf. Focussen is de bewuste interactie, de ontmoeting, de communicatie tussen je meer rationele deel (hoofd) en je meer impulsieve , minder bewuste deel (lichaam). Dit verbindend werken, blijkt steeds weer heel deugddoend te zijn. Het helpt om in balans te blijven met jezelf.
 

Dag 2: Focus op WIJ

Emotie – coaching  bij jongeren wordt in deze  2e dag vorm gegeven door een focussende luisterhouding,ondersteund met non-verbale werkvormen.  Na het focussen bij jezelf, ligt nu het accent meer op het toepassen van het focussend begeleiden van jongeren.
 

Dag 3: Focus op CONTEXT.

Kinderen en jongeren zijn verbonden met anderen in netwerken en systemen. Hun verhaal staat dan ook niet los van deze realiteit en dient mee in rekening te worden gebracht. Meervoudig partijdig zijn is een mooi begrip maar hoe doe je dit in de praktijk?  + Supervisie.
Tijdens deze dag bekijken we verschillende manieren om ervaringsgericht  ‘in gesprek’ te gaan met kinderen en jongeren in hun context. We wisselen ervaringen uit en oefenen. De helft van de dag besteden we aan supervisie van eigen cases.
 

Dag 4: VERDIEPING  + 1/2 dag supervisie eigen cases.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Erwin Vlerick, Kinder- en jongerenpsycholoog/psychotherapeut, focustrainer, supervisor

Media

Wanneer?

dinsdag 8/5/18

dinsdag 29/5/18

dinsdag 12/6/18

dinsdag 26/6/18

 

telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Jongerenbegeleiding-Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Op ongeveer 15 minuten wandelen vanaf station Gent-Dampoort

Kaart