Vorming en opleiding

Verdiepingmodule Contextbegeleiding

De context van de cliënt is veel meer dan alleen maar het gezin en de ruimere familie. Mensen uit de buurt, klasgenoten, leerkrachten, collega’s, clubgenoten, vrienden en vriendinnen, … ze maken allemaal deel uit van de context van de cliënt. Het werk van de hedendaagse contextbegeleider is veel uitdagender dan het werk van de vroegere thuisbegeleider.
De contextbegeleider werkt verschillende mensen samen waarvan hij informatie krijgt die hij moet ordenen, begrijpen en van waaruit hij doelen moet formuleren die bovendien nauw aansluiten op de hulpvraag van de verschillende cliënten. Daarnaast wordt er verwacht dat de contextbegeleider met diezelfde mensen en andere professionals samenwerkt die verschillende meningen hebben over de problemen en hoe ze moeten worden aangepakt. Hoe zet de mobiele contextbegeleider een samenwerking op die een resultaat heeft dat voldoet aan de verwachtingen van iedereen? Al deze uitdagingen vragen om andere kennis, vaardigheden en attitudes van de contextbegeleider.
Gedurende deze vijfdaagse opleiding wordt de nodige kennis overgebracht en worden de nodige vaardigheden en attitudes aangeleerd. De basis is een helder systeemtheoretisch vier-stappenplan dat de hulpverlener onmiddellijk kan operationaliseren in het werk.

Deze opleiding richt zich naar contextbegeleiders met ervaring.
Voor startende contextbegeleiders hebben we onze basismodule. Meer info

Programma

Dag 1: de kennis, vaardigheden en attitudes van de contextbegeleider
Het begrip context wordt verbreed met modellen die in de praktijk bruikbaar zijn. De problemen van de cliënten en al de betrokkenen uit de context krijgen consequent een plaats. Maar er wordt in het bijzonder stilgestaan bij de krachten die gebruikt kunnen worden om de problemen op te lossen. Met een analysetechniek leert de cursist zien en begrijpen hoe de problemen en krachten van de verschillende betrokkenen op elkaar ingrijpen.
De gewone basisvaardigheden van de hulpverlener zijn niet meer voldoende en worden uitgebreid met vaardigheden die hulpverlener helpen om een constructieve samenwerking tussen de cliënt en zijn context op gang te trekken. Per slot van rekening hebben de cliënt en zijn sociale context niet steeds een zelfde visie op de situatie en hoe het probleem moet worden aangepakt. De kennis en de vaardigheden worden in praktische oefeningen toegepast met de bedoeling het fundament van de attitude van de contextbegeleider te leggen.

Dag 2: informatie vanuit de brede context verzamelen, orden en analyseren om van daaruit doelen te formuleren die worden uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd
De contextbegeleider gaat aan de slag met veel informatie van verschillende partijen. Gedurende de tweede dag leert de cursist deze informatie te gebruiken in alle fasen van de basismethodiek die de cursist gebruikt in het eigen werk. De cursist leert zijn basismethode contextgericht verfijnen en bruikbaar maken met theoretische toelichtingen, praktische toepassingen en simulaties.

Dag 3: samenwerken met de sociale en professionele context van de cliënt
De context begeleiden betekent met de sociale en professionele context intensief samenwerken. Op welke manier wordt er een constructieve samenwerking op touw gezet? Hoe wordt het werk verdeeld en op welke manier krijgen alle samenwerkingspartners de nodige informatie om het eigen werk uit te voeren? De cursist krijgt een praktijkgerichte methode in de vingers die hem hierbij helpt. Deze methode wordt stapsgewijs toegelicht en toegepast in oefeningen en simulaties.

Dag 4: behandeling van een integrale casus van de praktijk van de cursisten
Gedurende een intervisies wordt een casus van de cursisten integraal besproken en uitgewerkt aan de hand van wat gedurende dag 1, 2 en 3 werd geleerd. Alle stappen van het hulpverleningsproces, van het intakegesprek tot de evaluatie en de bijsturing, worden doorlopen. De cursisten interviseren elkaar. De begeleider stelt zich superviserend op door het aangeleerde kader te bewaken en feedback te geven over de manier waarop de cursisten elkaar contextgericht interviseren.

Dag 5: supervisie en oefenen

Met de verdiepende opleiding contextbegeleider wordt de deskundige thuisbegeleider een deskundige contextbegeleider.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Anouk Pieters (1970) studeerde Orthopedagogie,  behaalde een postgraduaat Management & Agogiek en volgde Contextuele psychotherapie en Relatie- en gezinstherapie.  Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

Bart Libbrecht (1973) studeerde Orthopedagogie, Wijsbegeerte en behaalde een postgraduaat in Management in de Sociale en Publieke sector. Hij heeft 19 jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.

Wanneer?

Dinsdag 29 mei

Donderdag 31 mei

Donderdag 7 juni

Dinsdag 19 juni

Donderdag 21 juni

 

telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

 

Op 10-15 minuten wandelen vanaf station Gent-Dampoort

Kaart