Vorming en opleiding

Werken met groepen - van teambuilding tot conflicthantering

-    Hoe bouw je aan een hechte groep?
-    Hoe ga je om met een negatieve sfeer in de groep?
-    Hoe laat je jongeren zelf verantwoordelijk worden voor wat leeft?
-    Je groep staat op zijn kop na een incident, hoe pak je dit aan?
-    Hoe kom je tot gedragen afspraken? Wat als ze niet nagekomen worden?
Werken met groepen is geen sinecure. Het is een kunst. Meer nog, het is een kunde: zelfs na jarenlange ervaring blijft het steeds weer een aftasten hoe de dynamiek van een groep zich ontplooit. En zoals je zelf ongetwijfeld al ondervonden hebt: het loopt niet altijd van een leien dakje. Wanneer collectieve afspraken worden genegeerd of enkele dominante jongeren het waarden- en normenkader van een groep gaan bepalen, ontaardt dit vaak in zware discussies en/of conflicten tussen groepsbegeleiders of leerkrachten en de jongeren. De preventieve en krachtige methodiek van de pro-actieve groepscirkels biedt hierbij een geheel nieuwe invalshoek en sterke handvatten.

 

Er is geen inslaap voorzien maar indien nodig kunnen we een lijst met B&B en hotels in de buurt doorgeven.

Programma

Deze vorming beoogt je meer inzicht te verschaffen in de onderliggende dynamische processen van een groep. Thema-s als groepssamenstelling en ontwikkeling; het opstellen van afspraken en omgangsnormen; leiderschap; conflicthantering en omgaan met onverwachte situaties; … worden hierbij onder de loep genomen. Je krijgt concrete tools aangereikt om groepen beter te kunnen sturen. Je leert de vernieuwende methodiek van proactieve cirkels om potentieel probleemgedrag preventief aan te pakken en om te buigen. Deze werkwijze om met groepen en klassen om te gaan heeft zijn nut reeds bewezen in verschillende sectoren zoals bijzondere jeugdzorg en onderwijs.


Werken met groepen past in een ruimer kader van herstelgericht werken en is een ideale opstart om je later daarin te verdiepen. Werken met groepen vraagt een herstelgericht houding, geweldloze manier van spreken en een grote mate van zelfreflectie.


De opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd, zodat je de kracht van de groep aan den lijve kunt ondervinden.
Vanuit deze ervaring maken we de vertaling naar je concrete werkcontext. Je krijgt de kans om je te oefenen in het leiden van proactieve cirkels, met als finaal doel dit toe te passen op je eigen groep of klas. Het wordt sowieso een aparte en leerrijke ervaring!

 

Doelgroep
De basisopleiding is bedoeld voor iedereen die met (jongeren)groepen werkt – leerkrachten, CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders, hulpverleners, teamleiders, begeleiders, vrijwilligers, ... – en inzicht wil verwerven in de oorzaken en gevolgen van groepsprocessen en –evoluties,  & de invalshoek van de proactieve cirkels op een diepgaande en ervaringsgerichte manier wil leren kennen.

Kostprijs

€ 440.00
Opleiding, cursus en broodjeslunch inbegrepen
€ 390.00
Ledenprijs

Begeleiding

Ligand
 

Ligand is pionier in het trainen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van de visie en opleidingen van Ligand is dat ze ontwikkeld zijn vanuit de praktijk en dat ze een voortdurende aanzet zijn tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs.

 

Inschrijven

Selecteer het aantal plaatsen voor uw inschrijving.
Indien van toepassing

Wanneer?

3, 4 en 5 oktober 2018
telkens van 9 tot 16

Locatie

Ligand

Fatima-site,

Moorseelsestraat 148

8500 Kortrijk (Heule)

Mocht je vervoer nodig hebben van station Kortrijk naar Heule neem dan minsten een week van te voren contact op met mirte@jo-in.be

 

 

Kaart