Vorming en opleiding

DUPLO - Verdieping (v)echtscheiding

Het beoefenen van therapie/begeleiding is in wezen het helpen scheppen van nieuwe keuzes door bewustwording van innerlijk beleefde werkelijkheden. Het met behulp van poppetjes oproepen en uitbeelden van deze belevingen maakt dat de situatie te ‘overzien’ is.

Echtscheiding of vechtscheiding is vandaag de dag jammer genoeg een alledaags en ingeburgerd thema. Veel hulpverleners uit verschillende sectoren komen hier dagelijks mee in aanraking. Dikwijls loopt het vlot en vinden kinderen en ouders hun weg in de nieuwe situatie(s).

In andere situaties loopt het minder vlot. Kinderen vallen uit op school, vertonen gedragsproblemen of worden depressief. Ouders raken verwikkeld in een soms eindeloze strijd, hebben zelf nog veel te verwerken en verliezen hierbij de effecten op hun kinderen uit het oog.

Het gebruik van poppetjes is als zodanig niet nieuw en kan bij dit thema perfect in gezet worden om inzichten te verwerven op vlak van gevoelens (bang/kwaadheid/verdriet), posities (zowel positie kind(eren), ouder(s), (ex)partner, nieuwe partner(s)) en loyaliteiten.

Programma

Volgende vragen zullen tijdens deze dag behandeld worden en aan bod komen:

-Echtscheidingseducatie: effecten van echtscheiding op ouders en kinderen in beeld brengen.

-Hoe kan ik loyaliteiten in beeld brengen en bespreekbaar maken.

-Houding van (meerzijdige) partijdigheid van de hulpverlener komt aan bod. Welke positie krijgt of neemt de hulpverlener in het systeem? Hoe gaat hij hier mee om? Wat zijn krachten of valkuilen hierbij?

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Nele De Greve

 

 

Kris Neckebroeck

 

Media

Wanneer?

14 december 2018

Van 9u30 tot 16u30

Locatie

Informant

Stapelplein 32

9000 Gent

 

Op 15 minuten wandelen van Station Gent-Dampoort

Kaart