Vorming en opleiding

Frans voor de jeugdhulp

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).
 
Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.
 
Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de nieuwe integrale jeugdhulp.
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich redelijk kunnen uitdrukken. Ben je onzeker over je niveau? Neem dan contact op met annelies.d@jo-in.be voor een korte niveau test.

Programma

Een greep uit het programma:
 
 - de vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp gebruikt wordt
 
 - de eigen dienst voorstellen in het Frans
 
 - gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)
 
 - cases die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …
 
De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen aangebracht worden. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Kostprijs

€ 420.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Begeleiding

 
Frans Alleweireldt, opleider Frans verbonden aan het opleidingscentrum Escala (Syntra West), is opleider van het huis. Hij trainde reeds verschillende begeleiders en consulenten uit de jeugdhulp.

Inschrijven

Indien van toepassing

Media

Wanneer?

Maandag 11 maart 2019

Maandag 18 maart 2019

Maandag 1 april 2019

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters
 

Kaart