Vorming en opleiding

Ontbijtsessie - Open leiderschap

Altijd sneller? 
Bedrijven en organisaties zijn niet duurzaam! Bij opstart maken ze een natuurlijke exponentiële groei door die vervolgens afplat naar een sublineaire groei of stabiliteit. Bedrijven en organisaties evolueren omwille van maatschappelijke feedbackprocessen naar een optimale afstemming van de kostenstructuur, de interne organisatie en de te boeken winsten. Dit gaat gepaard met strategische keuzes omdat niet op alles kan worden ingezet. 
 
De samenleving tapt uit een ander vaatje. De samenleving evolueert exponentieel waardoor het voor een organisatie en een bedrijf steeds moeilijker wordt om de vraag van de samenleving bij te benen. Een veranderende vraag kan door het bedrijf niet worden opgevangen en verdwijnt gemiddeld na 10,5 jaar. Een gesubsidieerde organisatie komt onder constante aanpassingsstress te staan. Dit is de kwantitatieve wetmatigheid achter bedrijven en organisaties. 
 
Het menselijk prijskaartje
Mens en samenleving betalen hier een hoge prijs voor. De hedendaagse mens bouwt chronische stress op omdat wat het ‘hoofd’ zegt gedissocieerd wordt van wat het ‘hart’ voelt. Mensen, bedrijven en organisaties worden door de versnellende samenleving voorbij de grenzen van hun fysische mogelijkheden geduwd. Bovendien zien doorsnee werknemers de mogelijkheid om hier greep op te krijgen slinken. Amper 12 procent zegt het gevoel te hebben betrokken te worden bij de organisatie van het werk. 66 procent heeft het gevoel niet betrokken te worden en 12 procent wordt daadwerkelijk niet betrokken. Dat is bijzonder zorgwekkend omdat invloed op het werk stress reduceert. Een beperkte invloed of geen invloed leidt tot chronische stress. 
Chronische stress zorgt voor een continue blootstelling aan de overmatige aanmaak van glucocorticoïden. Dit heeft een lichamelijke, psychologische, sociale en financiële kost. Hoge stressniveaus maken mensen vatbaar voor ontstekingsziektes, stemmingsstoornissen, uitputting, verslaving, conflicten en kosten handen vol geld omwille van productiviteitsverlies en ziekte. Een gemiddeld bedrijf met 200 werknemers lijdt hierdoor 1 miljoen Euro per jaar verlies. De samenleving verliest jaarlijks 10,6 miljard Euro. Dat is gigantisch. 
 
Aurelis werkt aan openheid
Wetenschappelijk onderzoek leert dat open systemen veel duurzamer zijn in hun ontwikkeling dan gesloten systemen. Iedere verdubbeling van de schaal van een open systeem zorgt voor een verhoging van vijftien procent aan output. Het sterkste voorbeeld van open systemen zijn steden. Ze groeien razendsnel en genereren daarmee een continue stroom aan nieuwe mogelijkheden.
Dit leert ons dat ‘open’ zijn efficiënter en effectiever is dan gesloten zijn omdat openheid het mogelijk maakt om met soft constraints om te gaan die eigen zijn aan netwerkvorming. De uitdaging bestaat erin om de soft constraints te gebruiken en er niet tegen te vechten. Een natuurlijke netwerkgerichte openheid is het antwoord.
Het is een openheid ten aanzien van het kleinste element én het globale systeem: mens, organisatie, de samenleving en de onderlinge wisselwerking. Deze wisselwerking is complex waardoor het verband tussen mens, organisatie en samenleving niet in strakke en dwingende concepten wordt gegoten. Men maakt deel uit van een open netwerk en men gebruikt het netwerk optimaal. Op die manier winnen mens, organisatie en samenleving aan de veerkracht die typisch is aan open netwerken. 
 
〖AURELIS〗^(OPEN LEIDERSCHAP) is de volgende logische stap
Wat als we van onze leiders ‘open’ leiders maken? Met de bedoeling een ‘open’ organisatie uit te bouwen die klaar is om een duurzame plaats in te nemen in een open samenleving. 
Openheid vergroot het sturingsvermogen van de mens, organisaties en de samenleving door de dissociatie van mens, organisatie en samenleving weg te halen. Dit vraagt om duidelijkheid, transparantie, moed en authenticiteit in alle situaties waardoor mensen zelf greep krijgen op hun stressniveau en hun fysieke, psychologische en sociale gezondheid. 〖AURELIS〗^(OPEN LEIDERSCHAP) heeft duidelijke praktische, ethische en fysieke dimensies. 
 
〖AURELIS〗^(OPEN LEIDERSCHAP) maakt de leiders van vandaag en morgen klaar voor een open samenleving door hen deze praktische, ethische en fysieke dimensies te helpen combineren. Dan krijgen we een duurzamere samenleving en een duurzamere wereld met meer innovatie, minder conflicten, meer geluk, meer groei, meer gezondheid, …
 

 

Programma

Van 8:30 tot 11 uur vindt de vorming plaats terwijl we van een ontbijtje genieten
 
Vanaf 11 uur is de er mogelijkheid informeel te netwerken

 

Kostprijs

€ 70.00
Ontbijt inbegrepen
€ 60.00
Ledenprijs

Begeleiding

Bart Libbrecht

 

 

Dr. J.L. Mommaerts en dr. B. Libbrecht bouwen aan het open leiderschap van vandaag en morgen door innovatieve, toegankelijke en gebruiksvriendelijke tools te ontwikkelen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het hart is een nieuw digitaal platform waarop permanente nieuwe inhoud wordt geplaatst en gereviseerd. Er zijn nieuwe onderzoeksprogramma’s en er volgt een permanente uitbreiding van het team.

Inschrijven

Selecteer het aantal plaatsen voor uw inschrijving.
Indien van toepassing

Media

Wanneer?

Maandag 29 april 2019

Van 8u30 tot 11u 

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
 
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters

Kaart