Vorming en opleiding

Aan de slag met weerstand (QI)

Wellicht werd iedere leidinggevende wel eens geconfronteerd met weerstand bij medewerkers na het nemen van bepaalde beleidskeuzes of beslissingen.
Vaak zien we weerstand als een belemmering en nefast voor de feestvreugde. Weerstand is misschien ook iets dat we sneller zien bij de ander dan bij ons zelf. Irritatie ligt dan ook snel op de loer.

Uitgangspunt van deze opleiding is dat weerstand een gegeven is en niet per definitie slecht. We bekijken ons eigen handelingspatronen bij verandering en proberen dit bewuster te hanteren.
 

Programma

Nadruk van deze opleiding ligt op veranderingsprocessen op organisatieniveau en dus niet op hulpverleningsniveau.
De kaders die gebruikt worden zijn onder meer: Kolb, Leary, Maslov en hedendaags breinonderzoek die ons inzichten biedt op denkpatronen en weerstand.

Deze opleiding richt zich naar verantwoordelijken en leidinggevenden die op een bewustere en constructievere manier willen omgaan met weerstandsprocessen bij hunzelf en medewerkers.
We verwachten dan ook een open houding om de eigen praktijk in te brengen.
 

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Johan Moreels werkte de voorbije jaren als coördinator in verschillende teams in de Bijzondere Jeugdzorg en VAPH. Op vandaag ondersteunt hij leidinggevenden, medewekers en teams uit social profit.
Hij is maatschappelijk werker van opleiding en volgde een langdurige managementsopleiding aan de Ehsal Management School Brussel.

Media

Wanneer?

13 juni 2017
van 9.30 tot 16

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart