Vorming en opleiding

Help! Mijn cliënt heeft ook nog een familie

De zorgsector is momenteel in volle verandering. “Zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk”  is de base- line die de huidige minister van welzijn  voorstelt in zijn beleidsnota ‘perspectief 2020’. Dit betekent dat begrippen als vermaatschappelijking van de zorg, het werken met concentrische cirkels, vraag gestuurd werken, persoonsvolgende budgetten... momenteel ‘hot items’ zijn Dit betekent eveneens  dat samenwerking en netwerking met de ruime context van de bewoners meer en meer aan de orde zal zijn voor iedereen die betrokken is op de zorg voor personen met een beperking. Om  tot een goede wederzijdse samenwerking te komen tussen de verschillende actoren  -de persoon met de handicap, de ruimere context van de persoon met een handicap (ouders, broers en zussen, ruimere familie, netwerk,…) en de zorgverlener- kan het contextuele begrippenkader een enorme hulp zijn.

Programma

  • Kennismaking met enkele relationele begrippen en  uitgangspunten. • Relationeel kijken: wat betekent dit en wat betekent dit in het huidige zorglandschap? • De 4 dimensies van het contextueel denken • Het genogram als werkinstrument
  • Inleiding in contextuele begrippenkader en vertaling naar de sector • Loyaliteit, parentificatie, roulerende rekeningen, destructief recht.. • Driehoekskunde: Wat wordt gevraagd van de drie actoren  cl – ouders (context) en zorgverleners en    hoe verhouden die zich tot elkaar? • Link met eigen context
  • Contextuele kijk op rouwprocessen • Rouwprocessen vanuit de 4 dimensies met vertaling naar de sector • Link met eigen context en eigen rouwdeskundigheid
  • Meerzijdige partijdige basishouding i.f.v. rouwbeleving en loyaliteiten . • Voorwaarden voor deze houding benoemen • Link eigen context

In deze opleiding gaan we aan de slag met casuïstiek van de deelnemers.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Gerd Claes

Gestaltterapeute  en rouwtherapeute.  Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen  en relatietherapie.
Zij heeft ervaring als gezinsbegeleidster in pleegzorg, slachtofferhulp politie, vormingswerk volkshogeschool. Zij is oprichtster en coördinator van ‘De Kanteling’, een groepspraktijk  rond rouw, verlies en veerkracht met bijzondere aandacht voor personen en gezinnen die met beperking  te maken hebben. Zij werkt in De Kanteling ook als psychotherapeute en  geeft sinds een 10 tal jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Zij reist momenteel rond een ‘educatieve’ voorstelling over het thema “kwetsbaarheid en veerkracht’.
Zij is free lance docente bij Landelijk Steunpunt Rouw te Amersfoort.
Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.

Levensmotto:  “wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest “

Media

Wanneer?

2, 9 en 16 juni 2017
telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart