Vorming en opleiding

Met kwetsbare vrijwilligers aan de slag

Ben je op zoek naar hoe mensen uit je doelgroep, als vrijwilliger aan de slag kunnen in je organisatie? Ben je pas gestart en nog op zoek naar extra handvatten? Reeds geprobeerd maar zonder succes ?

Vanuit een praktijk van 9 jaar is het werken met vrijwilligers uit kwetsbare en kansarme groepen, in het inloopteam het hoekhuis Menen een vaste waarde geworden. Organisch gegroeid, met vallen en opstaan, botsend op grenzen, zoekend naar afstemming tussen professionelen en vrijwilligers, … We willen we onze ervaringen delen en je op weg helpen.

Op vraag van de vorige groep is deze keer gekozen voor een tweedaagse

 

Programma

Programma dag 1 (dinsdag 21 november)

  • Welk profiel heeft jouw vrijwilliger?
  • Welke verwachtingen leven er t.o.v. de vrijwilliger?
  • Waarom wil jij of je organisatie aan de slag met kwetsbare vrijwilligers?
  • Wat zijn voor- en nadelen van het inschakelen van kwetsbare vrijwilligers?
  • Wat betekent dit voor je organisatie, de cultuur en structuur en voor de professionele medewerkers?
  • Aan de slag met het 10-stappen plan

 

Programma dag 2 (dinsdag 5 december)

  • Welke begeleidersstijl hanteer je op de werkvloer?
  • Hoe zorg je voor voldoende coaching en ondersteuning?
  • Wat met jezelf of je collega in dit geheel?
  • Wat als het niet zo prachtig verloopt?

 

Aan de hand van voorbeelden, casussen, oefeningen, … werken we interactief en geven we aanzetten om in de organisatie na te denken over en/of na te starten met een vrijwilligerswerking met mensen uit de doelgroep.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Agna Mollefait werkt sinds april 2002 in het inloopteam van Menen en is vormingswerker van opleiding. Zij was er 10 jaar groepswerker. Sinds december 2011 is zij coördinator en verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking. Agna heeft een certificaatsopleiding thema gecentreerde interactie (TGI) en kaderopleiding leidinggevende en bouwt vanuit deze gedachtes gestaag aan een verbindende vrijwilligerswerking met kwetsbare en kansarme mensen.

Wanneer?

LET OP:Data zijn aangepast

Dinsdag 5 december + tweede datum in overleg met de groep

Telkens van 9:30 tot 16 uur

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart