Vorming en opleiding

Hechting in gezinsrelationeel perspectief

De laatste jaren komt het hechtingsthema meer en meer op de voorgrond in onderzoek en literatuur. Er groeit steeds meer evidentie dat hechting een centraal ordenend principe is zowel voor het persoonlijk functioneren van kinderen en volwassenen als voor de opbouw van relaties in partnerschap, gezin, ...

De vroegere gedachtengang riep vooral onmacht en hulpeloosheid op bij hulpverleners. De recente aanvullingen en behandelmethoden verruimen het perspectief en bieden meer hoop en vertrouwen. 

In deze opleiding bieden we een model dat de verschillende facetten van gehechtheid samenbrengt.
Wat zijn de elementen van een veilige of onveilige hechting?
Hoe ontwikkelt hechting zich?
Hoe ontstaan interne werkmodellen en wat is de betekenis hiervan in verdere relatievorming?
Hoe werkt de intergenerationele overdracht van gehechtheid?
....

Doelgroep

Hulp-en dienstverleners die actief aan de slag gaan met kinderen, jongeren en hun gezin. We denken dan aan begeleiders en therapeuten uit GGZ, BJB, CLB, AWW, zelfstandig therapeuten,...

Max 14 deelnemers

Programma

We baseren ons op de originele hechtingstheorie en op recente aanvullingen vanuit theorie, onderzoek en praktijk.

De focus wordt in het bijzonder gelegd op de wijze waarop ouders, kinderen en jongeren samen vorm geven aan de hechtingsrelaties in het gezin. De metaforen van Kleine Ik en Grote Ik worden geintroduceerd om de hechtingsprocessen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Kleine Ik staat voor de behoefte, het verlangen zich geborgen en beschermd te weten, voor de nood aan nabijheid, troost en steun.
Grote Ik staat voor het verlangen autonoom en sterk te zijn, voor de behoefte van afstand en eigenheid.
Grote Ik en kleine Ik zijn helpende metaforen die in meer speels en beeldend contact met kinderen, jongeren en gezinnen gebruikt kunnen worden om hechting te visualiseren.

We staan uitgebreid stil hoe hulpverleners kunnen inspelen op hechtingsprocessen.
Hoe kunnen we acties en emoties in het gezin (of andere belangrijke context voor het kind) begeleiden naar meer veiligheid?
Hoe kunnen we mentalisatieprocessen op gang brengen?

Ook hulpverleners zelf kunnen belangrijke tijdelijke hechtingsfiguren zijn. We bespreken en onderzoeken hoe we deze relatie dan best hanteren en inzetten als werkinstrument in de begeleiding.

In de praktijk ontmoeten we ook een groep kinderen, jongeren en gezinnen die kampen met een zeer moeilijk te doorbreken gezinsdynamiek die hen gegijzeld houdt in steeds terugkerende patronen van verwerping, verwaarlozing, acting-out, mishandeling en misbruik. De hechting in deze gezinnen wordt omschreven als onveilig, chaotisch en gedesorganiseerd. Traumatische hechtingspatronen en chronische crisis gaan hierbij hand in hand.
Ook in deze zeer moeilijke situaties biedt het hechtingsmodel aangrijpingspunten voor interventies gericht op het realiseren van veiliger relaties nu en in de toekomst.

 

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Greet Splingaer, lic. in de psycho- en orthopedagogiek, post graduaat relatie- en gezinstherapie, opleiding gestalteducatie.
Werkt als coördinator en gezinstherapeut in vzw Rapunzel en free lance opleider in verschillende organisaties in Vlaanderen en Nederland.

Wanneer?

28 september, 12 en 26 oktober 2017
telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Het Scoutshuis
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen

(15 min van Antwerpen-Berchem)

Kaart