Vorming en opleiding

Creatief communiceren met jonge kinderen en personen met een handicap

In gesprekken met kinderen en met jongeren, maar ook mey volwassenen met een licht verstandelijke beperking doen we nog heel vaak beroep de verbale communicatiemogelijkheden. Toch is het voor deze doelgroep vaak zo moeilijk om hun beleving, wensen, ideeën onder woorden te brengen. Sommige cliënten zijn hier dan weer onvoorstelbaar sterk ik maar hebben we dan ook echt begrepen wat hun boodschap is?

In de voorbije tien jaar ben ik actief op zoek gegaan naar welke tools helpend kunnen zijn om het begeleidingsproces van deze doelgroep te vergemakkelijken. Ik vond heel wat inspiratie in literatuur geschreven door en gesprekken met collega’s die dagdagelijkse aan slag gaan met kinderen maar ook jongeren en volwassenen die een beperking hebben.  Dit materiaal verzamelde ik en vulde ik aan met eigen technieken. Het resultaat is een rijk gevulde en gevarieerde ideeënkoffer. Elke nieuwe populatie waarmee ik werkte creëerde een nieuwe kans om op zoek te gaan naar nieuwe tools.

Dit bracht mij tot werken met tekeningen, schema’s, poppen, therapeutische spelen,… .    In deze praktijkopleiding komen vooral tools en technieken aan bod. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om heel wat van deze technieken uit te proberen. De vorming wordt gestaafd met heel wat voorbeeld uit de praktijk. Dit is vooral een praktische vorming. De achtergrond van deze vorming steunt zowel op gedragstherapeutische principes, contextueel gedachtegoed en oplossingsgericht denken.

Doelpubliek:

Psychotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, … die pas in het werkveld staan of die nog wat handvaten en tools missen om met kinderen of mensen met een beperking in gesprek te gaan. We richten ons ook op praktijkwerkers uit diverse werksettings (bv. opvoeders, begeleiders, consultenten,  zorgleerkrachten, …)  die vaak in gesprek moeten gaan met kinderen (met of zonder een licht verstandelijke beperking) of met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking).

Programma

Hoe kunnen we een goede band opbouwen met kinderen of jongeren en volwassenen met een beperking? Wat zijn leuke manieren om met elkaar kennis te maken?

Hoe kunnen we de belevingswereld van deze populatie op een creatieve en speelse manier in kaart brengen en toch voldoende helder en duidelijk te zijn in onze communicatie? Hoe kunnen we nagaan of we deze kinderen, jongeren en volwassenen goed begrepen hebben? Verschillende thema’s komen aan bod (emoties, zelfbeeld, gezin, rouw en verlies, seksualiteit,…).

Hoe komen we tot heldere en haalbare doelen en kunnen we cliënten motiveren om rond deze doelen samen aan de slag te gaan?  

Hoe betrekken we deze populatie in het zoeken naar oplossingen voor bepaalde problemen en moeilijke situaties die ze tegen komen?

Hoe kunnen we op een leuke en duidelijke manier samen met onze cliënt evalueren hoe ver we staan in ons begeleidingsproces? Welke doelen zijn gehaald en hoe ziet het vervolgtraject er nog uit?

We proberen deelnemers tijdens deze vorming te prikkelen om deze tools en technieken in de praktijk te gebruiken en zelf op zoek te gaan naar andere creatieve en speelse technieken om met hun populatie in hun eigen werkcontext aan de slag te gaan. Na deze praktijkdag zijn papier, stiften, spelletjes, poppen,… niet meer weg te denken in ruimtes waar praktijkwerkers in gesprek gaan met deze populatie.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

An Coetsier, lic. klinische psychologie en gedragstherapeut, werkt als kinderpsychologe in een privé praktijk (De Praatdoos) en is verbonden aan de Universiteit Gent, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen als praktijkassistent.

Wanneer?

8 en 22 september 2017
telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart