Vorming en opleiding

Goed inschatten van sociaal emotionele ontwikkeling 2017

De voorbije decennia groeide het begrip ‘emotionele ontwikkeling’ uit tot een sleutelbegrip in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking (met of zonder bijkomende gedrags- en/of psychische problemen). Het Vlaams project SEN-SEO ontwikkelde ter ondersteuning hiervan een vragenlijst en kader om het emotioneel ontwikkelingsniveau van mensen met een verstandelijke beperking beter in kaart te brengen, en tips en adviezen rond begeleiding te bieden.

Ondertussen lijkt meer en meer dat ook kinderen en jongeren in de jeugdzorg bij deze invalshoek baat kunnen hebben.

Programma

Op dag één verkennen we het kader van de SEO (sociaal emotionele ontwikkeling) met verschillende vragenlijsten en zinvolle invalshoeken, om zo na te gaan of dit kader ook gebruikt kan worden bij onze doelgroep.

Op dag twee worden praktijkvoorbeelden verder verkend, om zo na te gaan of de ontwikkelde methodieken uit de wereld van mensen met een beperking ook bruikbaar zijn binnen de (bijzondere) jeugdzorg, onderwijs,....

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Els Ronsse, voorzitter van de Vlaamse Regiegroep Emotionele ontwikkeling

Media

Wanneer?

28 september en 19 oktober 2017
telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart