Vorming en opleiding

Psychische en psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren

We richten ons tot hulpverleners uit alle sectoren die werken met kinderen/jongeren en diete maken hebben met psychische/psychiatrische problemen.

Drie belangrijke vragen komen hierbij aan bod:
Wat zijn psychische/psychiatrische problemen?
Hoe moeten we daar naar kijken?
Hoe kunnen we er mee omgaan?

In deze tweedaagse opleiding willen we een brug slaan tussen de verschillende sectoren en settings met als rode draad de psychische/psychiatrische problematiek. Het is geenszins de bedoeling sluitende antwoorden te formuleren, wel te reflecteren en problemen kritisch te benaderen vanuit eenieders werkomgeving en ervaring. De klinische praktijk staat centraal tijdens deze opleiding.

 

Programma

Het programma bestaat uit vier delen :

 • Inleiding in de kinderpsychiatrie : wat zijn psychische/psychiatrische problemen in de jeugdhulpverlening.
  In dit onderdeel geven we een ‘klinische relevant’ overzicht van de kinderpsychiatrische problematiek : wanneer spreken we van een psychiatrisch probleem ? Welke zijn de gangbare instrumenten ter diagnosestelling ? En hoe is de verhouding t.a.v. een zogenaamde ‘normale’ ontwikkeling ?
 • Psychiatrische problematiek over de sectoren heen : psychiatrische problematiek bij kinderen en jongeren is geen exclusiviteit van de geestelijke gezondheid maar een gedeeld gegeven.
 • Psychiatrische problematiek in onze werkomgeving.
  Welke zijn de huidige maatschappelijke tendensen en in welke mate bepalen zijn onze manier van kijken en denken over psychische problemen.
  Hoe kunnen we als hulpverlener daar best mee omgaan, vertrekkende vanuit een teammodel. Afsluitend staan we stil bij ‘crisis’ en ‘crisishantering’
 • ‘De contextgerichte werking’: hoe alle actoren betrekken ?
  Vanuit de inbreng van de cursisten reflecteren over probleemgedrag en aanpak ervan. Wat met agressief gedrag, automutilatie, suïcidaal gedrag ? Dit onder het motto : ‘hoe zelf aan de slag ?’ De opleiding wordt afgesloten met een evaluatief moment en met een overzicht van zinvolle literatuur.

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Gino Ameye, klinisch psycholoog en psychotherapeut, afgestudeerd aan RUG in 1989, postgraduaat ‘psychoanalytische psychotherapie’ aan KUL en sinds 1998 werkzaam als therapeutisch coördinator in de Kaap (dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Voorheen 5 jaar werkzaam in de bijzondere jeudgbijstand.


Sabine Van den Berge, maatschappelijk werkster en relatie-en gezinstherapeut werkzaam in de Kaap als therapeutisch coördinator. Voorheen werkzaam in revalidatiecentrum voor kinderen met verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Wanneer?

3 en 17 oktober 2017
telkens van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart