Vorming en opleiding

Basisbehoeften en hechting

De persoonlijkheidsontwikkeling en emotionele ontplooiing van een kind wordt sterk bepaald door de mate waarin er op een adequate manier antwoord gegeven wordt op een aantal basisbehoeften. We denken daarbij aan: een eigen plaats hebben, grenzen krijgen, gepast gevoed worden, geborgenheid en veiligheid krijgen, steun en houvast hebben. Een kind dat , of een jongere die geplaatst wordt heeft vaak beschadigingen opgelopen op dit vlak en blijft dikwijls - ook gedurende de opname - beschadigingen ondergaan.

Hoe kan men de geleden schade opvangen en corrigerend werken? Achtergrond is de mensvissie vanuit de Pesso-therapie.

Naast het gezinsgericht werken blijft het heel erg belangrijk dat begeleiders, hulpverleners hun eigen inzet blijven zien en naar waarde schatten. Het is niet atijd zo evident om het gezin terug op het juiste spoor te krijgen. Dit vraagt hoe dan ook tijd.
Het blijft bijgevolg noodzakelijk daaromtrent handvatten te hebben om op een positieve manier - ook naar de ouders toe - met die kinderen en jongeren verder te kunnen werken.

 

Voor deze opleiding kan je niet meer inschrijven. Interesse? Geef dan een seintje en we brengen je op de hoogte van zodra een nieuwe reeks online staat.

Programma

Dag 1: Na een meer theoretische uiteenzetting over de basisbehoeften gaan we op zoek hoe ieder in zijn voorziening daar praktisch mee omgaat.

Dag 2: Hoe kun je aan de hand van een dossier aan de basisbehoeften werken en wat win je daarmee?

De belangrijkste doelstelling is stil te staan bij onze manier van werken.
Praktische handvatten voor de dagelijkse werking.
Bewust blijven van de eigen inzet.
In de eigen voorziening bekijken hoe er bewust omgegaan wordt met de basisbehoeften.
Een verbinding maken naar de eigen behoeften en hoe die beter zouden kunnen ingevuld worden. (vb bij agressie: is er voldoende ondersteuning?)

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Ingrid Cafmeyer
Licentiate criminologie en licentiate familiale en seksuologische wetenschappen.
Opleiding cliënt-centered therapie, gezins-en systeemtherapie, pesso-therapie.
Sinds jaren zelfstandig therapeute in Ronse.
Ervaring in de bijzondere jeugdzorg en MPI’s zowel als therapeute, supervisor als in het geven van workshops.
 

Wanneer?

27 maart en 24 april 2017
telkens van 9.30 tot 16

Locatie

Informant
stapelplein 32
9000 Gent

Kaart