Vorming en opleiding

Brussen: Leven met een broer/zus met handicap - hoe 'gevend ' zijn brussen

Een kind met een handicap heeft een impact op gàns het gezin. Als broer/zus wordt je er er eveneens mee geconfronteerd. Dit is voor hen ook niet altijd even gemakkelijk. Het is evenmin vanzelfsprekend om dit thema aan te kaarten in je eigen gezin. Het ligt gevoelig voor iedereen. Je zoekt als brus je eigen weg en je eigen manier om om te gaan met dit gegeven in je gezin.
Ouders weten ook niet altijd wat ze mogen/kunnen verwachten van de brussen als zij er niet meer zouden zijn.
Brussen zijn vaak heel 'gevend' naar hun gezin van herkomst maar hun 'geven' wordt niet altijd gezien door de anderen.
 

Programma

In deze praktijkdag  staat Gerd stil bij mogelijke processen die kunnen ontstaan bij brussen. Hoe 'geven' brussen aan hun ouders en broer/zus? Hoe kunnen ouders dit 'geven' erkennen?
 
Gerd Claes is zelf zus van een broer met een beperking én ook moeder van een jongere met een beperking die twee zussen heeft.  Zij spreekt dus vanuit haar ervaring als brus en als moeder van brussen maar ook vanuit haar praktijk als psychotherapeute werkend met personen /gezinnen die met handicap geconfronteerd worden.

Doelgroep:
Hulpverleners (opvoeder-begeleiders, psychologen, pedagogen, psychologen, therapeuten) die gezinsbegeleidend en of gezinsgericht werken met personen met fysische/verstandelijke beperktheden.
 

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Gerd Claes

Gestaltterapeute  en rouwtherapeute.  Zij volgde bijscholingen in systeemdenken, contextuele therapie, familieopstellingen  en relatietherapie.
Zij heeft ervaring als gezinsbegeleidster in pleegzorg, slachtofferhulp politie, vormingswerk volkshogeschool. Zij is oprichtster en coördinator van ‘De Kanteling’, een groepspraktijk  rond rouw, verlies en veerkracht met bijzondere aandacht voor personen en gezinnen die met beperking  te maken hebben. Zij werkt in De Kanteling ook als psychotherapeute en  geeft sinds een 10 tal jaren vorming en opleiding voor ouders en professionelen in de gehandicaptensector. Zij reist momenteel rond een ‘educatieve’ voorstelling over het thema “kwetsbaarheid en veerkracht’.
Zij is free lance docente bij Landelijk Steunpunt Rouw te Amersfoort.
Geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVAGT en VBEGP.

Levensmotto:  “wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest “
 

Media

Wanneer?

19 mei 2017
van 9.30 tot 16.30

Locatie

Informant
Stapelplein 32
9000 Gent

Kaart