Vorming en opleiding

Gezinsanalyse mét ouders - De roos van de ouder

Binnen de hulpverlening worden we vaak geconfronteerd met hulpvragen van gezinnen met veelvoudige opvoedingsmoeilijkheden. Het kluwen van problemen waar gezinnen mee worstelen en de impact hiervan op de opvoeding vragen een diepgaande analyse en aanpak. Het zijn situaties waarin pasklare antwoorden en vooraf vastgestelde behandelprogramma’s vaak onvoldoende baten.   
Een antwoord op maat van het unieke gezin binnen zijn complexe en beladen context leidt tot meervoudige uitdagingen en opdrachten voor de gezinsbegeleider. Deze uitdagingen voor gezinsbegeleiders heeft de pedagogische directie van Het Open Poortje, Lieve Mortelmans, ertoe gebracht de Roos van de Ouder te ontwikkelen.

Programma

De Roos is een visuele voorstelling van factoren die invloed kunnen hebben op het opvoedings-gebeuren in een gezin. In de verschillende schijven staan items die taal en houvast geven om samen te reflecteren over hun ervaringen van de opvoeding. Alle belevingen zijn partieel juist en hebben recht op bestaan en worden in kleur uitgedrukt. De Roos wordt samen ingekleurd volgens een eenvoudige kleurcode. In voortdurende dialoog met de ouder(s) gaat de begeleider toetsend aan de slag met hypotheses en worden doelstellingen op korte en lage termijn geformuleerd.
Verklarende modellen, denkrichtingen, onderzoeksgegevens en methodieken zijn samengebracht  in een ondersteunende hulpwijzer. Deze bundel, parallel opgebouwd volgens de schijven van de roos, onderscheidt zich van ‘een handboek’ door een praktijkgerichte spreiding van theorieën en methodieken over de verschillende items.   (voor meer info; www.hetopenpoortje.be)                                                                                       
Tijdens deze interactieve vormingsdag willen we jullie laten kennis maken met de roos van de ouder, de achterliggende visie en zetten we jullie op weg vanuit een casus. 

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Marleen Van Oevelen en An Van Den Bempt, beiden werkzaam in CKG Open Poortje

Media

Wanneer?

27 november 2017
van 9.30 tot 16.30

Locatie

CKG Open Poortje
Puttenhoflaan 25
2970 Schilde

Kaart