Vorming en opleiding

Inleefsessie: doof of slechthorend zijn

Naar schatting zijn er in België ruim 850.000 mensen die niet alles horen. Zo’n 10.000 tot 16.000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend. Veel mensen zijn zich niet bewust van gehoorverlies omdat het geleidelijk aan toeneemt. Hoe ouder we worden, hoe minder goed we horen.

Met deze inleefsessie in de vorm van een workshop willen we aandacht vragen voor mensen met gehoorproblemen en laten aanvoelen wat de specifieke moeilijkheden en mogelijkheden zijn van deze mensen.
De opleiding biedt inzichten en tips aan om hiermee met kennis van zaken om te gaan. Er worden ook oplossingen aangereikt voor vaak opduikende communicatieproblemen.

Bedoeling is vooral praktijkgericht te werken aan de hand van concrete situaties met betrekking tot begeleiden en communiceren. Belangrijk hierbij is dat de deelnemers zich inleven en bijgevolg zelf ervaren welke problemen kunnen opduiken binnen de verzorging, verpleging, maaltijdgebeuren, animatie,… Het is vooral de bedoeling door het zelf ervaren gemakkelijker mogelijke problemen te kunnen vermijden en oplossen. Zo wordt slechthorendheid concreet gesimuleerd bij de deelnemers.
Er wordt met opdrachten en didactisch materiaal gewerkt. De deelnemers krijgen heel wat tips en richtlijnen.


 

Programma

Deze inleefsessie is bedoeld voor iedereen die in zijn werk en/of in zijn nabije omgeving wel eens in contact komt met mensen die doof of slechthorend zijn: maatschappelijk werk, verzorging, verpleegkunde, orthopedagogie, ergotherapie, kinesitherapie, logopedie, maar ook studenten, mantelzorgers, vrijwilligers, onthaalbedienden, animatoren, logistieke hulpen, personeel van de cafetaria, poetshulpen, …..

- kennismaking met de leefwereld van slechthorenden en doven; wie, wat zijn de oorzaken, hoe verloopt de communicatie, welke mogelijke problemen treden er op en hoe kan je die voorkomen, waar kun je terecht voor meer gespecialiseerde hulp,…
- tips voor een vlot mondeling communiceren en een duidelijke lichaamstaal
- kennismaking met en toepassing van enkele hulpmiddelen in de praktijk ; het gehoorapparaat, flitswekker, sound shuttle,…
- mogelijke aanpassingen van accommodatie en infrastructuur
- even proeven van de Vlaamse Gebarentaal
- simulatieoefeningen
- vragenronde met concrete situaties

Kostprijs

Er werden geen vormingen/opleidingen gevonden.

Begeleiding

Koen Amerlynck is slechthorend en heeft kennis van de Vlaamse Gebarentaal. Koen werkt als vormingswerker bij Mentor vzw en OCMW Kortrijk. Hij is ook actief bij de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap van Kortrijk.

Media

Wanneer?

21 september van 13:30 tot 16:30

Locatie

Stapelplein 32, 9000 Gent

Kaart