Basismodule Krachtgericht Werken

Primaire tabs

Ieder mens wordt geconfronteerd met problemen en dat is géén probleem omdat mensen van nature een probleemoplossend vermogen hebben. Bovendien, ieder probleem is een leerkans. Wat is dan wél een probleem? Een te laag probleemoplossend vermogen waardoor het leven één grote bron van stress wordt. En stress is nefast. Mensen die gebukt gaan onder stress rapporteren meer negatieve gevoelens, zijn vatbaar voor alcohol- en drugmisbruik, hebben meer gezondheidsproblemen en leven minder lang.

 

Stress en herstel wisselen elkaar idealiter af, maar als de balans tussen krachten en lasten verstoord is wordt herstel onmogelijk. En dat is geen individueel probleem, maar een systeemprobleem. Een verstoorde balans is een combinatie van krachten en lasten van de individuele cliënt, maar ook een verstoorde balans van de krachten en lasten van de materiële én sociale omgeving. Daarom lopen cliënten en hun sociale omgeving vast. Tenzij dat de verstoorde balans tussen krachten en lasten wordt hersteld door bestaande krachten te gebruiken, lasten te verminderen en ontbrekende krachten te compenseren met het vergroten van het systeem. Het systeem wordt terug een systeem waarin het geheel veel meer is dan de som van de delen.

 

Gedurende deze “basisopleiding krachtgericht werken” leert de cursist, in een intense dialoog met zijn cliënt en zijn sociale omgeving krachten en lasten genuanceerd in kaart brengen en begrijpen hoe een verstoorde balans op systeemniveau problemen onopgelost laat en zelfs versterkt. Met het ecologisch model van Bronfenbrenner als toetssteen leren cursisten gedetailleerd en genuanceerd op zoek gaan naar de bestaande krachten en lasten, maar ook de slapende krachten en lasten zichtbaar maken met een handig systeemmodel. Cliënten leren begrijpen en samenwerken op systeemniveau waardoor het probleemoplossend vermogen van het systeem wordt hersteld. Want de ultieme kracht is het zelfstandig kunnen oplossen van problemen. Met deze opleiding worden cliënten écht krachtig omdat de cursist/ hulpverlener cliënten leert zien, begrijpen en samenwerken om zonder de hulpverlening om te gaan met de hoogtes en de laagtes van het leven.

 

De opleiding is bijzonder nuttig voor begeleiders, therapeuten en andere hulpverleners (BJB, CGGZ, CAW, VAPH, CLB…) die werken met individuele cliënten, gezinnen en groepen. Deze opleiding is zeer interactief en bestaat uit vier concrete en makkelijk implementeerbare stappen. We wisselen korte theoretische toelichtingen af met een toepassingen van de vier methodische stappen in concrete casussen. 

Programma

Dag 1: theoretische en praktische uitgangspunten

 

(I) De theoretische en praktische uitgangspunten van het krachtgericht werken.

(II) Stress als destructieve factor.

(III) Verminderen van stress als doel van de hulpverlening.

(IV) Krachtgericht werken vanuit een systeemtheoretisch perspectief.

(V) Het ecologisch model van Bronfenbrenner krachtgericht en systeemtheoretisch gebruiken.

(VI) Het verband tussen het aanmeldingsprobleem, de krachten lasten vatten met een integratief beeld.

Dag 2: methodologische toepassing

(I) Een krachtgericht doelenplan opstellen vanuit een integratief beeld.

(II) Krachtgericht en systemisch werken gedurende de intake-, introductie-, plannings- en evaluatiefasen van de hulpverlening.

(III) Stresstoename of –afname als toetssteen.

(IV) Toepassing van de methodiek in een casus.

Media

Begeleiding

Bart Libbrecht (dr.) is medeoprichter van Vialogos – Gedeelde Zorg, een vennootschap die gespecialiseerd is in netwerkbegeleiding en de ontwikkeling van ondersteunende methodieken en technieken.

Bart Libbrecht studeerde Orthopedagogie, Management in de Sociale en Publieke Sector, Wijsbegeerte en deed jarenlang onderzoek naar de randvoorwaarden voor transdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hij promoveerde  in dit onderwerp tot doctor. Zijn interesse gaat uit naar de permanente wisselwerking tussen wetenschap en praktijk bij het ontwikkelen van innovatieve methodieken.

Kostprijs

€ 300.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 240.00
Ledenprijs

Wanneer?

30 mei & 1 juni 

Van 9u30 tot 16u30

(dit zijn nieuwe data, vorming werd verplaatst door corona)

Locatie

Gent, Afsneedorp 22 (Afsnee)

4 km van Station Gent Sint-Pieters

Buslijn 34, 35 of 36   (2 of 3 maal per uur)

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren