Basisopleiding Autonoom Wonen

Begeleid zelfstandig wonen (BZW) was een specifieke werkvorm in de Bijzondere Jeugdbijstand voor jongeren tussen 17 en 21 jaar, die zich op bepaalde punten in belangrijke mate onderscheidt van de andere werkvormen. Met Integrale Jeugdhulp en de afstemming tussen sectoren heet dit aanbod nu context begeleiding  gericht op autonoom wonen (CBAW) en is het werken met de context een integraal deel van het aanbod. In de opleiding worden veldwerkers vertrouwd gemaakt met de eigenheid van deze werkvorm.

Concepten als ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ vormen een rode draad in een CBAW, die we samensmelten in het concept ‘autonomie’. Een autonoom functionerend persoon zal zich verantwoordelijk voelen om taken op te nemen als die zich aandienen en beschikt over de vaardigheden om die uit te (laten) voeren.

De contextbegeleiding gericht op autonoom wonen creëert mogelijkheden waardoor de jongere zich kan handhaven en een plaats kan verwerven in de samenleving. Dit houdt een evenwicht in tussen enerzijds autonoom kunnen functioneren en anderzijds een plaats opbouwen of behouden in een netwerk van mensen rondom zich.

Programma

Tijdens deze 3-daagse opleiding voorzien we zowel theoretische achtergronden als ruimte voor praktische oefeningen in dialoog met de deelnemers.
We zullen doorgaan op concrete vragen en naar verdieping zoeken. Het is immers leerrijk om te exploreren vanuit welke visie en met welke methodieken deelnemers aan de slag gaan. Verschil ontdekken geeft dan meer zicht op een eigen stijl.
 

We voorzien een voorstelling van hoe De Aanzet uit Mechelen contextueel werkt vanuit het autonoom wonen. Hun vertrekpunt is: ‘You can take a person out of the family but you can't take the family out of the person’!
Eveneens komen ervaringsdeskundigen autonoom wonen  van VZW Cachet een insteek geven vanuit het perspectief van de jongere. Zij pleiten voor een ‘Professionele nabijheid als alternatief voor afstand en objectiviteit’.

Media

Begeleiding

 
Marnix Declercq is opvoeder en al 30 jaar actief in de werkvorm autonoom wonen
Centrum Integrale Begeleiding te Roeselare - cluster jeugdhulp naar zelfstandigheid, setting Het Klinket.

Kostprijs

€ 420.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

Donderdagen 17 okt, 24 okt en 14 nov 2019

Telkens van 9u30 tot 16u30

OPGELET DE DATA ZIJN GEWIJZIGD, DIT ZIJN DE NIEUWE DATA

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
 
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters
 

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 10/17/2019 - 01:30.