BOUNCE - versterk de veerkracht van jongeren en hun omgeving

Primaire tabs

De opleiding BOUNCE up richt zich op een brede groep eerstelijnswerkers: leerkrachten, opvoeders, jeugdwerkers, welzijnswerkers … die met jongeren tussen 12 en 25 jaar werken en/of met hun ouders in contact staan.
 
In deze vierdaagse Train de Trainer leer je door een actieve beleving van oefeningen en kaders, aan de slag te gaan met de BOUNCE tools: voorbereiden, opzetten en begeleiden veerkrachttrainingen met jongeren (BOUNCE young) én bewustmakingsinitiatieven voor ouders en en andere eerstelijnswerkers (BOUNCE along).
 
Vanuit een brede benadering van verschillende aspecten van veerkracht, krijg je een waaier aan praktische werkvormen, visie en kaders mee.
 
Je kan je verwachten aan een interactieve driedaagse training en een terugkomdag, waarin de tools en werkvormen actief worden beleefd. Vanuit deze beleving kan je een transfer naar je eigen werksituatie maken.

Programma

* Actieve beleving en bespreking van werkvormen uit BOUNCE young en uit BOUNCE along.
* Ontwikkelen/versterken van een degelijke visie op veerkrachttraining, vanuit een positieve en vroeg- en algemeen preventieve insteek.
* Ontwikkelen/versterken en toepassen van handvaten voor het inzetten van de BOUNCE tools.
* Ruimte voor interactie, uitwisseling en intervisie met andere deelnemers.
* Voorbereiden van het toepassen van de instrumenten op de eigen praktijk, en het bespreken hiervan op de terugkomdag.
 
BOUNCE heeft een plaats binnen een vroeg en algemeen preventief kader.  Veerkracht en bewustwording zijn de centrale thema’s.  Verwacht dus tools die je in staat stellen om vanuit je eigen werkkader positieve acties te ondernemen, nog voor er grote bezorgdheden of ernstige situaties zijn voorgevallen van (gewelddadige) radicalisering, of problematieken die hieraan verbonden kunnen worden. De thematiek gewelddadige radicalisering staat dan ook niet centraal in deze opleiding.
 
Enkele reacties van deelnemers na de BOUNCE opleiding:
 
“Meer leerkrachten/begeleiders zouden op dezelfde manier (‘BOUNCE-manier’) moeten denken.”
“Ik kreeg weer energie om ertegenaan te gaan, leerlingen en leerkrachten positief stimuleren.”
“Jullie manier van communiceren zorgt ervoor dat er vrijuit kan gesproken worden.”
“Het is een mix van gekende en nieuwe tools, die een bredere kijk en andere invalshoeken geeft op het onderwerp.”
 
Meer info over BOUNCE vind je in de voorstellingsfilm of op  www.bounce-resilience-tools.eu/nl
 
Achtergrond
 
BOUNCE is het resultaat van een twee jaar lange, intense samenwerking tussen Arktos en het FOD Binnenlandse Zaken Unit R en werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Unie.
 
BOUNCE is een pakket van drie trainings- en bewustmakingsinstrumenten voor jongeren en hun sociale omgeving. Het is een positief antwoord op de uitdaging om gewelddadige radicalisering (in alle vormen) in een vroeg stadium te voorkomen. De BOUNCE-tools zijn ontwikkeld als preventieve maatregelen wanneer, of zelfs beter vóór, zorgen over gewelddadige radicalisering ontstaan. Ze bieden jongeren en hun omgeving instrumenten om met de uitdagingen die ze tegenkomen, om te gaan. De drie tools (BOUNCE young, BOUNCE along en BOUNCE up) zijn onderling verbonden en vullen elkaar aan. BOUNCE emancipeert jongeren en hun netwerk om veerkracht te ontwikkelen en om te gaan met een bewuste omgeving.
 

Media

Begeleiding

Karel Lepla van vzw Arktos
 

Kostprijs

€ 430.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 390.00
Ledenprijs

Wanneer?

Vierdaagse opleiding:

25, 26 en 27 november 2019 + terugkomdag

Telkens van 9u30 - 16u30

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
 
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters

Kaart

Inschrijven

Annuleren