Conflicthelden.be

Ben je een professional die in aanraking komt met jongeren (13-18j) in conflictsituaties (bv. ruzies, pesten, agressie, frustraties, …)? Dan bieden we je met deze vorming methodieken aan op vlak van conflicthantering en leren we je werken met www.conflicthelden.be, een innovatief instrument aan om jongeren hierin te ondersteunen! En een houvast voor jou als professional!
Aan de hand van deze vorming versterken we je vaardigheden en die van jongeren in het omgaan met conflictsituaties. Werken aan veerkracht en weerbaarheid? Inzetten op alternatieve conflict- of copingsstijlen? Emotie-regulatie en rust vinden? Omgaan met frustraties, agressie en pesten?  Aan de hand van veiligheidsplannen en signalenplannen, interactieve oefeningen en methodieken geven we je de juiste tools om jongeren te begeleiden bij een conflict.

We gaan dieper in op deze thema’s en geven je de juiste bagage mee om een held te worden in het begeleiden van conflictsituaties. Bovendien bieden we met de bijhorende website van Conflicthelden.be jongeren en hun begeleiders een eenvoudige oplossing op maat die aansluit bij de leefwereld en noden van de doelgroep en tegelijkertijd drempels van tijd en afstand overbrugt.


• Je ontwikkelt inzichten in blended werkvormen op vlak van conflicthantering
• Je frist je basishouding op vlak van conflicthantering als professional op
• Je leert jongeren taal geven aan hun noden en gevoelens
• Je kan oplossingen aanreiken aan jongeren in verschillende fasen van een conflict
• Je leert werken met www.conflicthelden.be, een online platform met verschillende methodieken

Programma

We verkennen de theoretische achtergrond van doeltreffende conflicthantering en de applicatie www.conflicthelden.be. We staan stil bij praktijkvoorbeelden, filmpjes en oefeningen. Aan de hand van casussen en rollenspelen worden nadien je competenties in werkgroepjes verder aangescherpt en besproken. We zorgen ervoor dat je het geleerde ook nadien direct kan inzetten op de werkvloer.

 

Doelgroep
Voor alle professionals die in aanraking komen met jongeren (13 – 18j) in conflictsituaties zoals begeleiders, opvoeders, (psychiatrisch) verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch personeel, psychologen, (zorg)leerkrachten, sociaal werkers, …

Media

 

Begeleiding

Marthe is onderzoeker binnen het expertisecentrum Resilient People van Hogeschool UCLL.  Als onderzoeker werkt ze rond thema’s als veerkracht bij jongeren, agressie en gender gerelateerd geweld. Hiernaast is ze psychomotorisch therapeut in het UPC KU Leuven. Door de combinatie van onderzoek en praktijk werkt ze met veel enthousiasme aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Kostprijs

€ 70.00
Niet-ledenprijs
€ 60.00
Ledenprijs

Wanneer?

Vrijdag 2 december 2022

van 9 u tot 12u30

Locatie

ONLINE via ZOOM

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 12/01/2022 - 09:00.