Emotie coaching in de jeugdhulp

Jongeren of ouders begeleiden in hun emoties is voor velen een uitdaging. Handvaten om hier mee om te gaan zijn dan ook welkom. In de workshop leer je met behulp van Focusing jouw interventies af te stemmen op de emoties die bij de jongere/ouder spelen.  Je ontdekt hoe je jouw interventies zowel emotie regulerend als explorerend kan inzetten.

Tijdens het begeleidend werk met jongeren/ouders wordt je als hulpverlener zelf ook emotioneel geraakt door hun verhaal . Ook de wijze waarop de jongere/ouder de relatie aangaat, kan heel wat (heftige) gevoelens bij jezelf als hulpverlener oproepen. Hiermee omgaan is hoe dan ook een basisgegeven. Het vraagt enerzijds een goede emotionele afstemming met de jongere/ouder, maar tegelijk is een goede relatie met je eigen gevoelens nodig.

 

In de  workshop leer je via ervaringsgerichte oefeningen – Focusing -  attent zijn voor eigen gevoelens en datgene wat er zich afspeelt tussen jou en de jongere/ouder.  Door gevoelens focussend te exploreren, ontdek je voor jezelf wat ze betekenen en hoe je die informatie kunt inzetten in je begeleidingswerk. Als begeleider leer je een aanzet om jongeren/ouders focussend te begeleiden.

 

Focusing is een universele en effectieve zelfhulpmethode. Het is oorspronkelijk een natuurlijke vaardigheid die we helaas vaak zijn kwijt geraakt: we zitten te veel in ons hoofd. Bij focusing leer je stapsgewijs contact maken met wat er gevoelsmatig bij je speelt. Je lichaam is je belangrijkste coach in dit proces: altijd op maat en altijd bij de hand.
Focusing is gebaseerd op het idee dat alles wat je meemaakt, denkt of voelt, een fysiek waarneembare reactie in je lichaam geeft.  Het is een manier om een gesprek met je lichaamsgevoel te ontwikkelen, in direct contact te komen met de versie die het lichaam van een ervaring heeft. Als focusser ben je een goed luisteraar voor iets in jezelf.
Focusing is de bewuste interactie, de ontmoeting, de communicatie tussen je meer rationele deel (hoofd) en je meer impulsieve , minder bewuste deel (lichaam).  Dit verbindend werken, blijkt steeds weer heel deugddoend te zijn. Het helpt om in balans te blijven met jezelf. Meer info op www.focussenvlaanderen.be of  www.focusing.org

 

Programma

Dag 1

We introduceren Focusing als een lichaamsgerichte methode van contact maken met jezelf en wat je lichaam ervaart aan emoties en belevingen. We beginnen met symboliseren, waarbij we gebruik maken van creatieve werkvormen (bvb tekenen) en gaan verkennen hoe je dit proces als begeleider kunt introduceren en ondersteunen bij kinderen/jongeren/ouders.

De leidraad hierbij = ‘Feelings are facts too’: de beleving van de jongere/de ouder ernstig nemen. De begeleider zal zich in eerste instantie vooral concentreren op hoe de jongere/de ouder zich voelt wanneer hij iets meemaakt en niet enkel ingaan op de feiten zoals ze zich voordoen. Dit werkt emotie regulerend én de jongere/de ouder voelt zich begrepen. We besteden op een specifieke manier aandacht aan het lijfelijk gevoel over iets en luisteren naar de betekenis ervan (= focusing). Dit kan ook kort zijn als je het druk hebt.

Dag 2

We gaan verder oefenen met focusing, symboliseren en het focussend begeleiden. Het  ‘ruimte maken’ als vaardigheid bij overspoelende emoties wordt geïntroduceerd en daarnaast gaan we het hebben over explorerende en verdiepende interventies wanneer iemand ‘bij zijn gevoel omwille van iets zit’. We verkennen hoe je dit proces kunt ondersteunen bij kinderen/jongeren/ouders en hebben hierbij aandacht voor non-verbaal gedrag.

Dag 3

We bundelen de eerste praktijkervaringen van deelnemers en hebben hierbij ruimte voor praktijkvragen en verder oefenen. Via Focusing gaan we exploreren hoe een specifieke interactie met een ‘moeilijk’ kind/jongere/ouder op jou als begeleider inwerkt (bvb bij hechtingsstoornissen) en ontdekken welke onderliggende behoefte er meespeelt in het moeilijke gedrag en hoe je jouw interventies hierop kunt afstemmen.

 

Media

Begeleiding

Erwin Vlerick

Kinder- en jongerenpsycholoog/psychotherapeut, focustrainer, supervisor

Kostprijs

€ 510.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 420.00
Ledenprijs

Wanneer?

Maandag 30 januari 2023

Maandag 13 februari 2023

Maandag 6 maart 2023

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

vzw Apart
Brandstraat 3
9000 Gent

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on zo, 01/29/2023 - 09:30.