Ethisch verantwoord hulpverlenen en beroepsgeheim

Primaire tabs

Een inktvis met vele tentakels

Gezinsdrama’s, intrafamiliaal geweld, radicalisering zijn actuele thema’s die niet alleen maatschappelijk nauwlettend gevolgd worden, maar van hulpverleners heel wat vragen.

Hoe neem je als hulpverlener  goede beslissingen, rekening houdend met je opdracht? Daarbij stuit je vaak op vragen mbt informatie-uitwisseling en samenwerking met andere hulpverleners, politie, parket. Wat kan en mag nu eigenlijk wel en niet gedeeld worden met andere instanties over lopende hulpverlening? Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Dit vormingsaanbod gaat stapsgewijs in op de tentakels zodat de inktvis niet hopeloos in de knoop raakt.

Programma

1. morele oordeelsvorming: de ethische afweging waarmee je als hulpverlener geconfronteerd wordt. Een leidraad doorheen de stappen om morele knopen door te hakken. Waar ligt je opdracht en hulpverleningsdoelen ? En hoe houd je dat centraal ?

2. regelgeving beroepsgeheim: Leidraad doorheen het beroepsgeheim. Wat is beroepsgeheim (discretieplicht, ambtsgeheim), wie heeft beroepsgeheim, welke informatie valt er onder, wanneer moet/ mag je spreken, instemming van de cliënt, aandacht voor wie zijn je gesprekspartners (gedeeld/gezamenlijk beroepsgeheim, werken met OCJ/VK, contacten met politie/parket, contacten met onderwijs/ jeugdwerk, spreken met ouders en context), situaties van verontrusting ( noodsituatie, 458bis SW, schuldig verzuim, huiszoeking, weglopers- signalement,…), neerslag in dossier en rapportage. Beroepsgeheim en je rol als contactpersoon-aanmelder ( informatiedoorgave aan MDT – sociale dienst JRB, terugkoppeling ITP/Client,…).

De nadruk ligt op oefenen en interactie. We gaan tijdens deze opleiding aan de slag met casuïstiek van de deelnemers. Samen zoeken we hoe we bij beslissingen tot informatie-uitwisseling onze opdracht als hulpverlener en hulpverleningsdoelen centraal kunnen houden.

Media

Begeleiding

Deze opleiding loopt in samenwerking met het Steunpunt van Mens en Samenleving. (SAM)

De dagen worden inhoudelijk begeleid door Annemie Van Looveren en Kris Stas (beide werkzaam bij SAM).

Kostprijs

€ 290.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 250.00
Ledenprijs

Wanneer?

14 mei 2020

4 juni 2020

telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)

Neermeerskaai 2B
9000 Gent

Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters

Kaart

Inschrijven

Annuleren