Financieel inzicht voor de VZW

Deze opleiding is voor iedereen die binnen de VZW betrokken is bij het (financiële) beleid en een beter inzicht wil krijgen in de financiële situatie en kwetsbaarheid van de organisatie.
Het is voor iedereen die betrokken is bij de opmaak van projectenvoorstellen en opvolging ervan, de financiële planning en de opmaak van de (meerjaren)begroting van de VZW en een beter inzicht wil krijgen in de werkingsmiddelen waarover de organisatie beschikt.

 

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van de opleiding Financieel inzicht voor de VZW zijn:
• Inzicht te krijgen in de jaarrekening van de VZW
• Een goed inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven van de VZW
• De werkingsmiddelen kunnen plannen
• Een goed inzicht hebben in de kosten van projecten
• Een projectbegroting en -plan kunnen opmaken
• De financiële gezondheid en kwetsbaarheid van de organisatie kunnen beoordelen en in functie daarvan de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen

Aan de deelnemers wordt gevraagd over de jaarrekening van hun/een VZW te beschikken tijdens deze opleiding zodat deze op een interactieve manier kan gebruikt worden tijdens de opleiding en theoretische inzichten aan de praktijk kunnen getoetst worden.

 

 

Programma

Dag 1 en 2

De jaarrekening van de VZW
• Korte bespreking van het wetgevend kader
• Betekenis en inhoud van de jaarrekening: balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans en jaarverslag
•  Hoe lees je de jaarrekening?
• Wat vertellen de cijfers ons?
• Cashflow, financieel evenwicht, relevante ratio’s en hun interpretatie
• Hoe gezond of hoe kwetsbaar is de organisatie
• Stakeholders – Maatschappelijke impact meten en rapporteren


Dag 3

Meerjarenbegroting en financiële planning
• Budgetteringstechnieken
• Uitgaven/ontvangsten versus kosten/opbrengsten
• De uitgaven van de VZW: vast/variabel
• De inkomsten van de VZW: vast/variabel
• Autofinancieringsmarge
• Een meerjarige projectbegroting en -plan opmaken en opvolgen

 

 

Media

Begeleiding

Christophe Vanhee (HOGENT/UGent)

Dhr. Christophe Vanhee is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent en gastdocent aan de Hogent. Hij is tevens directeur van de FEB Academy – Academie voor Levenslang Leren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

 

Dhr. C. Vanhee verzorgt reeds jaren vormingen binnen het vakdomein accounting, financieel management en auditing in de publieke en non-profitsector waarbij wetenschappelijke inzichten worden gekoppeld aan de praktijk.

Kostprijs

€ 480.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 390.00
Ledenprijs

Wanneer?

Donderdag 17 november 2022

Donderdag 24 november2022

Donderdag 1 decmeber 2022

Telkens van 9u tot 17u

 

 

Locatie

Gent, exact adres wordt later meegedeeld.

Kaart