KOPP - Kinderen van ouders met psychische problemen

Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) zijn een kwetsbare groep. Door de ziekte van de ouder moeten ze soms opgroeien in omstandigheden die de normale ontwikkelingstaken kunnen belemmeren en/of hypothekeren. Extra zorg voor KOPP kinderen en werken aan het verhogen van hun veerkracht werkt beschermend en preventief.

Programma

Gedurende deze tweedaagse vorming zal je ondergedompeld worden in psychiatrische ziektebeelden, maar zal je bovenal handvaten krijgen om er mee om te gaan in de gezinnen waar je werkt. We staan stil bij de ziektebeelden zelf, leren de symptomen en de behandelingen kennen maar geven vooral een taal hoe we er over kunnen spreken met zowel de ouder(s) als de kinderen.

 

We leren signalen herkennen van KOPP kinderen en krijgen handvaten om er mee om te gaan. We leren de kracht van netwerken kennen op KOPP-maat en methodieken worden doorheen een KOPP bril bekeken.

 

Hoe leg je een kind iets uit, wat niet mag geweten zijn, waar het met niemand over kan praten?
Hoe kunnen we voorkomen dat het kind over zijn eigen grenzen gaat?
Op welke manier kan ik het kind tonen dat ik zijn last herken?
Hoe laat ik het kind merken dat het voor zichzelf mag opkomen en toch loyaal kan zijn tegenover zijn ouder?
Wat is een goede uitleg, zodat het kind zich niet schuldig voelt en het ook niet beschaamd moet zijn over wat er met zijn ouder aan de hand is?
Waar kan het kind terecht en bij wie?
Ook de ouders worden er bij betrokken, maar hoe verkrijg je een mandaat? Daarvoor zijn tools nodig.

 

Deze opleiding is geen therapeutische opleiding maar een tweedaagse voor al wie in contact komt met gezinnen en kinderen waarbij er een psychische problematiek aanwezig is bij één van de ouders. Het doet er niet toe welke sociale opleiding je hebt, of je nu veel gesprekken kan voeren of niet. Het gaat hier vooral over de houding en de aanpak.

 

Vaak zijn begeleiders bang om te werken rond psychiatrische problematieken omdat het te therapeutisch is, maar heel veel kan ter sprake gebracht worden binnen de contextbegeleiding en vanuit het vertrouwen en de band die al bestaat met de gezinsleden. De problematieken zijn er toch al en bepalen de samenwerking maar deze tweedaagse geeft kant en klare handvaten om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan.

 

 

Media

Begeleiding

 

Nathalie Devroe

Kostprijs

€ 340.00
Broodjeslunch inbegrepen
€ 280.00
Ledenprijs

Wanneer?

Vrijdag 27 januari 2023

Vrijdag 10 februari 2023

Telkens van 09u30 tot 16u

Locatie

vzw Apart
Brandstraat 3
9000 Gent

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on do, 01/26/2023 - 09:30.