Trainen van sociale vaardigheden aan jongeren

Op individuele basis en volgens het competentiemodel

 

Neen zeggen tegen je vrienden, een vakantiejob vinden, reageren op opmerkingen van leerkrachten, je mening zeggen, een goede eerste indruk maken, telefoneren, contact leggen met leeftijdsgenoten, omgaan met boosheid, …. Iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg ziet dagelijks welke sociale vaardigheden jongeren sterker kunnen in worden en welke voordelen hen dit zou opleveren. Toch wordt hier zelden expliciet op ingezet.
Als begeleiders bieden we uiteraard hulp en ondersteuning waar we kunnen. Als we echter willen dat jongeren zich ook zelfstandig kunnen handhaven, is het nuttig om als begeleider op te treden als een ‘coach’. Dit betekent dat we inzetten op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en probleemoplossende capaciteiten van de jongeren zelf. Op die manier stellen we hen in staat om zelfstandig moeilijke situaties het hoofd te bieden of kansen te grijpen waar ze zich aandienen.
In de praktijk zien we ook dat veel jongeren de verwachtingen van begeleiders, alsook hun eigen voornemens, vaak maar moeizaam in daden kunnen omzetten. Ook hier biedt het inzetten op sociale vaardigheden een antwoord. Meer bepaald weten we dat jongeren gewenst gedrag enkel maar zullen stellen wanneer zij enerzijds de vaardigheden hiertoe voldoende beheersen en anderzijds voldoende gemotiveerd zijn voor dit gedrag. Deze samenhang tussen motivatie en vaardigheden maakt dan ook de kern uit van onze aanpak.


Deze opleiding brengt jou het methodisch kader en de specifieke begeleidershouding bij om van start te kunnen gaan met het geven van een sociale vaardigheidstraining.
Er wordt veel gewerkt in kleine groepjes zodat de methodieken optimaal kunnen ingeoefend worden.

De sociale vaardigheidstraining is gebaseerd op het competentiemodel. Deze is gericht op competentievergroting waarbij gebruik wordt gemaakt van empowerment. De nadruk ligt dus op een positieve en doelgerichte benadering. Jongeren worden aangesproken op hun mogelijkheden. Deze leren ze in verschillende situaties toe te passen

Binnen het sociale competentiemodel wordt getraind op vaardigheden (kunnen), op kennis (kennen) en op attitude (willen). Door de opbouw in de SOVA-training en het gebruik van motiverende technieken en methodieken kan hun motivatie intrinsiek worden. Ook het toepassen van getrainde vaardigheden en het ervaren dat ze er voordeel uit halen, kan motiverend werken.

 

 

Programma

Programma pre-teaching:
Kennismaking aan de hand van pre-teaching met:
• de theoretische achtergrond van het competentiemodel.
• de positieve insteek
• het formuleren van doelen in functie van de sociale vaardigheidstraining
Dit wordt op voorhand digitaal bezorgd aan de deelnemers met interactieve oefeningen. Van de deelnemers wordt verwacht dat dit actief wordt doorgenomen zodat iedereen de theoretische achtergrond heeft om op de vormingsdagen praktisch te kunnen oefenen.


Programma dag 1: VRIJDAG 10-06-2022
Oefenen van methodieken om zicht te krijgen op de (te trainen) sociale vaardigheden
Methodieken om sociale vaardigheden bij jongeren te trainen
• op niveau van kennis over het gewenste gedrag
• op niveau van motivatie voor het gewenste gedrag
• op gedragsmatig niveau: de methode van de gedragsoefening
Versterken van sociale vaardigheden in de dagelijkse begeleidingspraktijk


Programma dag 2: VRIJDAG 30-09-2022
Methodiek om rond boosheid te werken vanuit het competentieperspectief
Geven van feedback op gewenst gedrag/ongewenst gedrag
Casusbespreking en intervisie

Media

Begeleiding

Deze vorming wordt gegeven door Cynthia Vyane.  Zij is een ervaren SOVA-trainer van jongeren die, in het kader van een als misdrijf omschreven feit, een sociale vaardigheidstraining opgelegd kregen door de jeugdrechtbank. In 2014 maakte ze de overstap naar het onderwijs en zette ze haar ervaring in als leerlingenbegeleider in het secundair onderwijs.  Binnen deze setting geeft ze sociale vaardigheidstraining aan leerlingen die dit kunnen gebruiken en dit binnen een niet gedwongen kader.


De  kennis en ervaring resulteerde in deze vorming. Ze opteerde om het theoretisch kader in pre-teaching te geven om tijdens de vormingsdagen maximaal te kunnen inzetten op het oefenen van de methodieken waarbij ook de link zal gelegd worden naar de theorie. Er wordt geprobeerd om de basis mee te geven zodat de deelnemers na het volgen van deze vorming zelf een sociale vaardigheidstraining kunnen opzetten. Het is echter zo dat ‘het vak’ vooral geleerd wordt door het te doen. Het is dan ook de betrachting dat deze vorming een stevige aanzet mag zijn om de jongeren sociaal vaardiger te maken.

Kostprijs

€ 375.00
Broodjeslunch en digitale syllabus inbegrepen
€ 300.00
Ledenprijs

Wanneer?

Halve dag pre-teaching

Vrijdag 10 juni 2022

Vrijdag 30 september 2022

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Gent, Afsneedorp 22 (Afsnee)

4 km van Station Gent Sint-Pieters

Buslijn 34, 35 of 36   (2 of 3 maal per uur)

Kaart

Inschrijven

Registrations have ended on wo, 06/08/2022 - 09:30.