Trainen van sociale vaardigheden bij jongeren (SOVA)

Primaire tabs

Neen zeggen tegen je vrienden, een vakantiejob vinden, reageren op opmerkingen van leerkrachten, je mening zeggen, een goede eerste indruk maken, telefoneren, contact leggen met leeftijdsgenoten, omgaan met boosheid, …. Iedereen die werkzaam is in de jeugdzorg ziet dagelijks in welke sociale vaardigheden jongeren sterker kunnen worden en welke voordelen hen dit zou opleveren. Toch wordt hier zelden expliciet op ingezet.

 

Als begeleiders bieden we hulp en ondersteuning waar we kunnen, maar als we willen dat jongeren zich ook alleen kunnen handhaven, is het nuttig om te kunnen optreden als een ‘coach’. Dit betekent dat we inzetten op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en probleemoplossende capaciteiten van de jongeren zelf. Op die manier stellen we hen in staat om zelfstandig moeilijke situaties het hoofd te bieden en kansen te grijpen waar ze zich aandienen.

 

In de praktijk zien we ook dat veel jongeren de verwachtingen van begeleiders, alsook hun eigen voornemens, vaak maar moeizaam in daden kunnen omzetten. Ook hier biedt het inzetten op sociale vaardigheden een antwoord. Meer bepaald weten we dat jongeren gewenst gedrag enkel maar zullen stellen wanneer zij enerzijds de vaardigheden hiertoe beheersen en anderzijds voldoende gemotiveerd zijn voor dit gedrag. Deze samenhang tussen motivatie en vaardigheden maakt dan ook de kern uit van onze aanpak.

 

Deze opleiding brengt jou het methodisch kader en de specifieke begeleidershouding bij om van start te kunnen gaan met het geven van een sociale vaardigheidstraining.
Er wordt veel gewerkt in kleine groepjes zodat de methodieken optimaal kunnen ingeoefend worden.
 

 

Programma

Dag 1:
Theoretische achtergrond: het competentiemodel
Vaardigheden en begeleidershouding van de ‘sova-trainer’
Methodieken om zicht te krijgen op de (te trainen) sociale vaardigheden

 

Dag 2:
Doelen formuleren in functie van een sociale vaardigheidstraining
Methodieken om sociale vaardigheden bij jongeren te trainen
• op niveau van kennis over het gewenste gedrag
• op niveau van motivatie voor het gewenste gedrag
• op gedragsmatig niveau: de methode van de gedragsoefening

 

Dag 3:
Versterken van sociale vaardigheden in de dagelijkse begeleidingspraktijk
Geven van feedback op gewenst gedrag/ongewenst gedrag
Methodiek om gedachten/overtuigingen achter ongewenst gedrag aan te pakken

 

Dag 4:
Casusbespreking en supervisie
Methodiek om rond boosheid te werken vanuit het competentieperspectief
 

Media

Begeleiding

Cynthia Vyane en Nikola Bril
 
Geschoold in het werken volgens het competentiemodel. 
Praktijkwerkers in het geven van individuele sociale vaardigheidstrainingen aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden en in het onderwijs.
Geven reeds verscheidene jaren opleiding aan praktijkwerkers in het geven van een sociale vaardigheidstraining.
 

Kostprijs

€ 560.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 480.00
Ledenprijs

Wanneer?

11, 12 en 13 december 2019 + terugkomdag in voorjaar 2020

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
 
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters
 

Kaart

Inschrijven

Annuleren