Trainen van sociale vaardigheden (SOVA)

Primaire tabs

Als praktijkwerker word je vaak geconfronteerd met jongeren die in lastige situaties terecht komen. Ze kunnen vaak moeilijk neen zeggen tegen leeftijdsgenoten, hebben het lastig om te reageren op kritiek, maken ondoordachte keuzes, hebben snel ruzie, voelen zich onzeker om iemand aan te spreken,...
 
Door de juiste sociale vaardigheden te versterken helpen we de jongere om zich weerbaarder te kunnen opstellen in deze situaties.
 
In deze vorming leren we hoe je samen met de jongere op zoek kan gaan naar welke sociale vaardigheden je zal trainen. Van daaruit oefenen we hoe je deze vaardigheden kan aanleren en versterken.
 
Achtergrond:
De sociale vaardigheidstraining is gebaseerd op het competentiemodel. Deze is gericht op competentievergroting waarbij gebruik wordt gemaakt van empowerment. De nadruk ligt dus op een positieve en doelgerichte benadering. Jongeren worden aangesproken op hun mogelijkheden. Deze leren ze in verschillende situaties toe te passen.
 
Binnen het sociale competentiemodel wordt getraind op vaardigheden (kunnen), op kennis (kennen) en op attitude (willen). Door de opbouw in de SOVA-training en het gebruik van motiverende technieken en methodieken wordt naar een intrinsieke motivatie toegewerkt.
 

Programma

Kennismaking met het competentiemodel
Geven van feedback op gedrag van jongeren
Oefenen van methodieken om zicht te krijgen op de sociale vaardigheden van de jongere
Oefenen van methodieken om sociale vaardigheden aan te leren en te versterken

Media

Begeleiding

Cynthia Vyane en Nikola Bril
 
Geschoold in het werken volgens het competentiemodel. 
Praktijkwerkers in het geven van individuele sociale vaardigheidstrainingen aan minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden en in het onderwijs.
Geven reeds verscheidene jaren opleiding aan praktijkwerkers in het geven van een sociale vaardigheidstraining.
 

Kostprijs

€ 560.00
Opleiding, syllabus en broodjeslunch inbegrepen
€ 480.00
Ledenprijs

Wanneer?

11, 12 en 13 december 2019 + terugkomdag in voorjaar 2020

Telkens van 9u30 tot 16u30

Locatie

Informant
(adres vanaf 1 januari 2019)
 
Neermeerskaai 2b
9000 Gent
 
Op 15 min wandelen van Station Gent-Sint-Pieters
 

Kaart

Inschrijven

Annuleren